Příběh o svaté Barboře

Výukové materiály pro distanční výuku

Materiál k programu vychází z příběhu o sv. Barboře, která žila v době pronásledování křesťanů. Navzdory nebezpečí smrti mnoho křesťanů odmítlo opustit víru, která jim dávala vnitřní svobodu a naději v budoucnost. Materiál umožní žákům nahlédnout do Říma pronásledovaných křesťanů a zvláště do výzdoby katakomb, která vyjadřovala křesťanskou víru. Druhá část je věnována příběhu sv. Barbory, který je zachycen v legendách a dalších uměleckých dílech. Žáci budou pracovat s textem legendy a symbolikou atributů na Barbořině obraze. V závěru se tak budou moci zamyslet nad tím, co lidi na Barboře tak inspirovalo, že si ji dodnes připomínají řezáním větviček, tzv. barborek, v adventní době.  

Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. 

Didaktické poznámky a materiály:

Autor: Eliška Vrbová, Pedagogické centrum AP

Vznik programu: listopad 2020

Délka programu: 30 minut samostatné práce

Cíle programu:

  • seznámit žáky s výzdobou katakomb a umožnit jim pochopit souvislost její symboliky s vírou křesťanů
  • představit příběh sv. Barbory v literárním i výtvarném umění
  • uvést žáky do četby symboliky obrazů 
  • umožnit žákům zamyslet se nad hodnotami, které mohou být nadčasové
Významné dny: advent, svátek sv. Barbory - 4. prosinec

Použité metody:

  • Práce s uměleckými památkami - obrazy, legendy, a zamýšlení se nad poselstvím a hodnotami, které jsou nadčasové a aktuální pro všechny lidi 
Základ materiálu tvoří pracovní sešit s úkoly, který žáky provádí tématem. Součástí materiálu je powerpointová prezentace Řím v době pronásledovaných křesťanů.  


Zdroje použitých fotografií v prezentaci a pracovním sešitu:

  • symboly v katakombách: www.cestykatecheze.cz, autor: Radek Martinek
  • římské památky: archiv PgC a databáze pixabay.com
  • katakomby: commons.wikimedia.org/wiki/File:Rom,_Calixtus-Katakomben,_Krypta_der_Päpste.jpg
  • rytina Fora Romana: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roma_Forum_Romanum_c1850.jpg 
  • mozaika: https://diglib.library.vanderbilt.edu/act-imagelink.pl?RC=54414