Velikonoce jsou oslavou nového života

Výukové materiály pro distanční výuku

O programu

Velikonoce jsou známé jako svátky jara. V křesťanství jsou slaveny jako svátky daru nového života, na který ukazuje Kristova smrt a vzkříšení. Žáci se seznámí s Ježíšovým velikonočním příběhem a hledají souvislosti mezi velikonoční událostí a hodnotami lidského života.

Program vychází z programu Velikonoce jako počátek nového života.

Materiál je určen pro žáky 3. - 5. třídy ZŠ.

Didaktické materiály a poznámky

Autor: Marie Zimmermannová, Michal Ondra, Pedagogické centrum AP

Vznik programu: březen 2021

Délka programu: 45 minut

Cíle programu:

  • seznámit se s velikonočním příběhem na základě obrazového materiálu, biblických úryvků a symbolů
  • umožnit žákům hledat a pojmenovat hodnoty, které velikonoční příběh obsahuje a které patří k životu člověka
Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

  • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
  • EV-9-1-08: Analyzuje etické aspekty různých životních situací
  • EV-9-1-07: je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení


Významné dny: Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: světlo, tma, kruh, chléb, víno, kříž, srdce, svíce 

Použité metody:

  • Práce s videem
  • Práce s pracovním listem
  • Tvořivá činnost

Základ materiálu tvoří kromě scénáře dvě videa na stránce vimeo.com. K práci s druhým videem je připraven pracovní list, který by žáci měli dostat před začátkem promítání.

Jaro - motivační video: https://vimeo.com/527004619

video Velikonoční příběh: https://vimeo.com/528326359