Velikonoce jako počátek nového života

O programu

Velikonoce jsou známé jako svátky jara. V křesťanství jsou slaveny jako svátky daru nového života, na který ukazuje Kristova smrt a vzkříšení. Žáci si připomenou různé lidové tradice, jejich symboliku a odkaz na životní hodnoty. Poté se seznámí s Ježíšovým velikonočním příběhem a hledají souvislosti mezi lidovými tradicemi a velikonoční událostí. 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • žák se seznámí s biblickým základem slavení Velikonoc a s historickými souvislostmi jejich vzniku
 • žák porozumí souvislosti mezi prožíváním Velikonoc jako svátků jara a obsahem velikonočních lidových tradic.
 • žák diskutuje o postojích k různým typům lidského jednání a k důsledkům jednání zamířeného proti druhému člověku
 • žák se učí "číst" obrazy vyjádřené symbolickým způsobem; žák se učí porozumět tradičním symbolům (srdce, svíce, kříž) a spojovat je s určitými situacemi v lidském životě.

Praktické pokyny

 • lektor využívá dataprojektor
 • žáci mohou sedět v lavicích

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • EV-9-1-08: Analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-07: je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení 

Významné dny: Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: světlo, tma, kruh, chléb, víno, kříž, srdce, svíce

Tradice: vynášení morény, pomlázka, velikonoční vajíčka, velikonoční beránek a jiná mláďátka

Použité metody:

 • dialog mezi žáky a lektorem na základě promítané obrazové prezentace
 • brainstorming pro rychlé uchopení tématu z různých úhlů pohledu
 • tvoření asociací, řízený rozhovor s cílem porozumět souvislostem mezi lidovými tradicemi a symbolikou velikonočního příběhu a jeho poselstvím 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 16 skupin ze základních škol.