Velikonoční příběh v kapli sv. Václava pražské katedrály

Výukové materiály pro distanční výuku 

O programu

Kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha byla postavena v období vlády císaře Karla IV. a byla vyzdobena v několika etapách. Velikonoční cyklus pochází z doby výstavby. Okolo obrazů jsou do zdí vloženy české drahokamy. Žáci se v programu seznámí díky videu s těmito obrazy a vyslechnou si vyprávění sestavené z biblických textů. Na základě tohoto materiálu budou pracovat s pracovním listem, který je povede k hledání hodnot, na které biblické úryvky a obrazy odkazují a které můžeme považovat za nadčasové a stále přítomné v životě člověka. 

Program vychází z programu Velikonoční příběh v kapli sv. Václava. 

Materiál je určen pro žáky 8.-9. třídy ZŠ.

Didaktické materiály a poznámky

Autor: Marie Zimmermannová, Pedagogické centrum AP

Vznik programu: březen 2021

Délka programu: 45 minut

Cíle programu:

  • seznámit se s biblickým vyprávěním velikonočního příběhu
  • umožnit žákům prohlídku výzdoby kaple svatého Václava - velikonočního cyklu středověkých fresek
  • posílit vztah žáků ke katedrále jako duchovnímu centru českého národa a dědictví po našich předcích

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:
  • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem


Významné dny: Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: kříž, kontrast tmy a světla, svíce, voda 

Tradice: Pašije, Svatý týden, křížová cesta 

Použité metody:

  • Práce s videem - prohlídka středověkých maleb a jejich porovnání s vyprávěním velikonočního příběhu
  • Práce s pracovním listem
  • Tvořivá činnost

Praktické pokyny

Základ materiálu tvoří kromě scénáře dvě videa na stránce vimeo.com. K práci s druhým videem je připraven pracovní list, který by žáci měli dostat před začátkem promítání.

Součástí materiálu je i prezentace s obsahem videa.

Odkaz na motivační video - Jaro: https://vimeo.com/527004619

Odkaz na video Velikonoční příběh v kapli sv. Václava : https://vimeo.com/527049693