Cesta adventem

Výukové materiály pro distanční výuku

Na této stránce nabízíme tematický materiál pro adventní dobu, k využití v distanční formě výuky. Vychází částečně z prezenčního programu 'Izrael - svědek vánočního příběhu', částečně nabízí činnosti s odpovídajícími biblickými texty, ale i s asociacemi a smyslovými vjemy spojenými se slavením vánočních svátků a s obdobím přípravy na ně.

Program nabízí krátkou úvodní prezentaci a dále několik tematických aktivit, ze kterých lze některé zvolit, popř. se k programu několikrát vrátit.

Autorka: Pavla Edita Herciková, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského 

Délka základního programu: 30 - 45 minut; další aktivity jsou volitelné a budou průběžně doplňovány

Didaktický materiál k programu ke stažení:

 • Úvodní prezentace
 • ...
 • ...
 • ...


Didaktické poznámky

Náměty pro práci žáků:

 • Žáci si na úvod mohou přehrát prezentaci, která představuje reálie geografického, klimatického, historicko-politického, kulturního a kultického pozadí vánočního příběhu.
 • Žáci si volí činnosti v jednotlivých tematických celcích.
 • Na konci každého tematického celku naleznou žáci další možné rozvíjející tvůrčí úkoly a aktivity.
 • ...

Cíle programu:

 • přiblížit reálie vánočního příběhu v širších souvislostech;
 • seznámit se s obsahem biblického příběhu;
 • propojit reálie vánočního příběhu s podobou jeho tradičního slavení.

Významné období: Advent a Vánoce  

Symboly: hvězda, cesta, zrození, rodičovství, obdarování, dárci a dary  

Tradice: oslavy nově narozeného života / dítěte, křesťanské slavení Vánoc  


Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

 • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu


Základní informace o programu

Vznik programu: listopad 2020  

Použité materiály:

 • Fotografie v prezentaci pocházejí z osobního foto-archivu autorky programu.
 • Činnosti v jednotlivých tematických celcích byly vytvořeny pomocí aplikace LearningApps.org.
 • Dále byly užity cliparty z archivů volně stažitelných obrázků pro učitele.