Co slavíme o Velikonocích

Výukové materiály pro distanční výuku

O programu

V tomto programu se žáci seznámí s velikonočním biblickým příběhem, ze kterého jsou odvozeny názvy jako Svatý týden, Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle Zmrtvýchvstání. Je to týden, který předchází velikonočnímu pondělí, které má většina lidí spojeno s Velikonocemi. V biblickém příběhu můžeme objevit poselství, které se dotýká života člověka a objevování tohoto poselství patří k cílům programu. 

Program vychází z programu Příběh o bolesti a radosti.

Materiál je určen pro žáky 1. - 2. třídy ZŠ.

Didaktické materiály a poznámky

Autor: Marie Zimmermannová, Pedagogické centrum AP

Vznik programu: březen 2021

Délka programu: 45 minut

Cíle programu:

  • umožnit žákům seznámit se s velikonočním biblickým příběhem a hledat souvislosti s životem každého člověka
Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

  • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách


Významné dny: Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání

Tradice: slavení židovských a křesťanských Velikonoc    

Použité metody:

  • Práce s videem
  • Práce s pracovním listem 
  • Výtvarná činnost

Základ materiálu tvoří kromě scénáře dvě videa na stránce vimeo.com. Na základě druhého videa žáci vyplňují pracovní list, který by měli dostat před začátkem promítání.

Součástí materiálu je prezentace Velikonoční příběh, ve které je pro pedagogy dostupný obsah videa 1-2 Velikonoční příběh. 

Jaro - motivační video:  https://vimeo.com/527004619      

video Velikonoční příběh:  https://vimeo.com/526969007