Velikonoce v obrazech mistrů 

Výukové materiály pro distanční výuku

O programu

V naší krajině, v městech, v obcích a zvláště na hřbitovech se lze setkat se znamením kříže, které je vnímáno jako charakteristický symbol křesťanství. Toto znamení bývá zobrazeno s různou symbolikou, která je odvozena od události Ježíšova odsouzení, smrti a vzkříšení. Žákům bude nabídnuto několik obrazů se scénami velikonočního příběhu, ve kterých budou hledat smysl velikonočních událostí na základě biblického vyprávění.

Program vychází z programu Ježíšovo odsouzení a smrt v obrazech.

Materiál je určen pro žáky 6.-7. třídy ZŠ.

Didaktické materiály a poznámky

Autor: Marie Zimmermannová, Eliška Vrbová, Pedagogické centrum AP

Vznik programu: březen 2021

Délka programu: 45 minut

Cíle programu:

  • seznámit se s velikonočním příběhem na základě obrazů starých mistrů a biblického vyprávění
  • učit se "číst" v obrazech, srovnávat je, analyzovat a hledat v nich poselství daného příběhu, které chtěl malíř vyjádřit;
  • promyslet poselství pašijového příběhu pro naši dobu na základě zkušeností žáků.

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

bude doplněno

Významné dny: Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: kříž s listy, mytí rukou, měsíc a slunce (zatmění), skály, znamení evangelistů

Tradice: stavění a věšení křížů na různých místech v obcích, na budovách, na hřbitovech a v přírodě 

Použité metody:

  • Práce s videem
  • Práce s pracovním listem

Praktické pokyny

Základ materiálu tvoří kromě scénáře dvě videa na stránce vimeo.com. K práci s videi je připraven pracovní list, který by žáci měli dostat před začátkem promítání.

Součástí materiálu je i prezentace s obrazovým obsahem videa.

Jaro - motivační video: https://vimeo.com/527004619

Odkaz na video - Velikonoční příběh v obrazech mistrů: https://vimeo.com/529011302