Světla a stíny v obrazech Karla Škréty

Výukové materiály pro distanční výuku

Na této stránce nabízíme materiál pro využití v distanční formě výuky. Vychází ze souboru obrazů, které Karel Škréta namaloval pro oltáře v Týnském chrámu. Obrazy představují svaté, jejichž životní příběhy znamenaly povzbuzení pro mnoho lidí. Najdeme v nich světlá a tmavá místa, stejně jako v životě Karla Škréty a jako na obrazech, které namaloval technikou kontrastu světla a stínu. 

Program je založen na úvodní prezentaci, která představuje Škrétův život v dobových souvislostech, a na souboru pracovních listů, z nichž se každý soustředí na jeden Škrétův obraz. Listy obsahují fotografie obrazů a texty, ve kterých žáci hledají souvislosti v životech postav z obrazů a Karla Škréty. Na základě práce s texty dojdou k hodnotám zásadním pro jejich životy. 

Autorka: Eliška Vrbová, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Fotografie obrazů byly laskavě poskytnuty správou Týnského chrámu pouze k didaktickým účelům. 

Vznik programu: říjen 2020

Délka programu: 30 minut 

Didaktický materiál k programu ke stažení:

Základní informace o programu:

Náměty pro práci žáků: 

  • Žáci si na úvod mohou pustit prezentaci, která představuje život českého malíře Karla Škréty. 
  • Žáci pracují s listy, které představují Škrétovy obrazy v chrámu. Každý list obsahuje fotografii obrazu a dva texty. První text popisuje obraz a příběh namalovaného světce a druhý text vypráví část Škrétova života. Úkolem je najít v textech podobnosti a dojít tak ke společné hodnotě, která je vystihuje. Učitel může žákům po zpracování listů poslat list s návrhem možných odpovědí, ale žáci je mohou zformulovat jinak svými slovy. Úvodní list v souboru obsahuje zadání a odkaz na virtuální prohlídku kostelem, kde lze na půdorysu kostela rozkliknout příslušný obraz. Žáci si tak mohou udělat představu o reálném umístění a podobě oltářů v kostele.
  • Žáci se mohou zamyslet, příp. mohou napsat krátký text, jaká světla a stíny jsou v jejich životě, nebo jaké hodnoty jsou podle nich důležité pro život jednotlivců i společnosti.

Zdroje použitých fotografií: