Cesta k Velikonocům

Výukové materiály pro distanční výuku

Na této stránce nabízíme tematický materiál pro předvelikonoční a velikonoční dobu, k využití v distanční formě výuky. Žáci se zde mohou dozvědět některé základní i méně známé informace o původu a slavení velikonočních svátků, aplikovat je v následujících aktivitách, popř. najít podněty k vlastní velikonoční tvořivosti. 

Program nabízí krátkou úvodní prezentaci a dále několik tematických aktivit, ze kterých lze některé zvolit, popř. se k programu několikrát vrátit.

Autorka: Pavla Edita Herciková, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského 

Délka základního programu: 30 - 45 minut; další aktivity jsou volitelné a budou průběžně doplňovány

Určeno pro: žáky 5. - 9. tříd ZŠ


Didaktický materiál k programu ke stažení:

Úvodní prezentace:

Odkazy na aktivity:

   A nakonec pozvání: zapsat si, co mě osobně překvapilo, co je pro mě nové...

Didaktické poznámky

Náměty pro práci žáků:

  • Žáci si na úvod mohou projít prezentaci, která představuje přehled o původu i průběhu slavení velikonočních svátků.
  • Žáci si volí další aktivity, spojené s tématem v jednotlivých tematických celcích.
  • Na konci žáci naleznou podněty pro svou vlastní tvůrčí činnost pro období v blízkosti Velikonoc.


Cíle programu:

  • přiblížit reálie velikonočního příběhu v širších souvislostech;
  • seznámit se s obsahem biblického příběhu;
  • propojit reálie velikonočního příběhu s podobou jeho tradičního slavení.

Významné období: Postní a velikonoční doba  

Symboly: cesta, jarní znovu-zrození, popel a kříž, světlo, slunce  

Tradice: oslavy obnoveného života, křesťanské slavení Velikonoc  


Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

  • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

  • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
  • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu


Základní informace o programu

Vznik programu: březen 2021  

Použité aplikace:

  • Činnosti v jednotlivých tematických celcích byly vytvořeny pomocí aplikace LearningApps.org.