Mikuláš a advent

Výukové materiály pro distanční výuku

V listopadu a v období adventu slavíme svátky světců, kteří hodnotami svého života odkazují na smysl Vánoc. Materiály pro distanční výuku, které uveřejňujeme na této stránce, vycházejí z prezenčně nabízených programů, na které odkazují ikonky vlevo. 

Pro distanční výuku na 1. stupni základní školy byly vytvořeny dva materiály:

  • Adventní setkání (sv. Martin, Sv. Barbora, Sv. Mikuláš)
  • Mikuláš a tři dcery (legenda o smyslu obdarování a dobročinnosti)

Didaktické materiály a poznámky:

Adventní setkání

Program má za úkol představit žákům svatou Barboru, Martina a Mikuláše. V každé části programu je brán důraz na jednu postavu s tím, že první list slouží jako úvod do tématu Adventu a poslední slučuje osudy těchto tří osobností do společného kontextu.

Autoři: Michal Ondra a Marie Zimmermannová, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Vznik programu: listopad 2020

Délka programu: 30-45 minut samostatné práce

Cíle programu:

  • připomenout si význam adventu a vánočních svátků;
  • představit osobnost svatého Mikuláše, Martina a svaté Barbory, jejich život a jak si je připomínáme dnes;
  • poukázat na hodnoty, které tyto tři postavy spojovaly.

Významné dny: 11. listopadu, 4. prosince, 6. prosince, 24. prosince

Použité metody:

  • Práce s uměleckými obrazy, textem a zamyšlení se nad hodnotami, lidskými osudy a našim vnímáním adventních a vánočních svátků.

Mikuláš a tři dcery

Program má za úkol představit žákům osobu svatého Mikuláše a vysvětlit smysl svátku 6. prosince. V první části je brán důraz na aktuální vnímání Mikuláše a jeho svátku a jak ho můžeme rozeznat od ostatních světců na obrazech či jiných uměleckých dílech. V hlavní části je vyprávění o svatém Mikuláši, jak se snaží pomoci rodině v těžké životní situaci, na který navazují otázky ohledně etiky a morálky. V závěrečné části je vyzdvižen vztah mezi svátkem svatého Mikuláše a slavením Vánoc.

Autoři: Michal Ondra a Marie Zimmermannová, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Vznik programu: listopad 2020

Délka programu: 30-45 minut samostatné práce

Cíle programu:

  • představit osobnost svatého Mikuláše, jeho život a jak si ho připomínáme dnes;
  • seznámit se s jedním z nejslavnějších Mikulášových příběhů, kdy nezištně pomáhá chudé rodině z chudoby;
  • poukáže na návaznost na dnešní tradice a vztah k Vánocům.

Významné dny: 6. prosince a 24. prosince

Použité metody:

  • Práce s uměleckými obrazy, textem a zamyšlení se nad etickými problémy