OCHRÁNCI A OSOBNOSTI NAŠÍ ZEMĚ

Projekt Pedagogického centra AP

Lidé na celém světě prožívali od roku 2020 novou situaci způsobenou celosvětovou pandemií. Pro toto období je charakteristický strach z nemoci, o život svých blízkých, ze ztráty existenčních zdrojů a svobody ke konání toho, na co jsme byli zvyklí, včetně kontaktů se širší rodinou či kamarády. 

Podobné situace provázely i generace našich předků na různých úrovních. Také oni potřebovali najít pevné body, o které člověk může opřít naději na zahlédnutí "světla na konci tunelu". K nim v naší tradici patří tzv. nebeští ochránci a také příběhy statečných lidí, kteří usilovali o vzájemnou podporu a spolupráci, jež by pomáhala řešit společné problémy. 

Příběhy těchto osobností v sobě ukrývají poselství o hodnotách, které sami objevily a žily, a které si může osvojit každý člověk. Jejich význam je v tom, že naše hodnoty patří k bohatství, které nám nemůže vzít žádná pandemie a díky kterému může být náš život hodnotný a šťastný. 

Cíl projektu:

 • představit žákům některou z vybraných osobností na základě jejího životního příběhu a vybraného místa v Praze, které se k jejímu životu vztahuje
 • uvažovat nad poselstvím života této osobnosti, která se v životě musela postavit k nějakému závažnému problému, který se dotýkal života společnosti, jejíž byla součástí

Obsah projektu - přehled vybraných osobností:

Nebeští ochránci:

 • sv. Cyril a Metoděj, soluňští bratři, jejichž křesťanská mise byla mezi slovanskými národy nejúspěšnější
 • sv. Ludmila, česká kněžna, manželka prvního historicky doloženého knížete Bořivoje
 • sv. Václav, český kníže, první český světec
 • sv. Vojtěch, druhý pražský biskup
 • sv. Prokop, opat sázavského kláštera
 • sv. Anežka, česká princezna, představená kláštera Na Františku
 • sv. Jan Nepomucký, kněz a generální vikář biskupa Jana z Jenštejna v době vlády krále Václava IV.

Osobnosti z novější doby:

 • Jiří z Poděbrad, český král
 • bl. Karel I. Habsburský, rakouský císař a poslední český král
 • Josef Beran, pražský arcibiskup a kardinál, probíhá jeho proces blahořečení
 • Nicholas Winton, Angličan, který za druhé světové války přispěl k záchraně mnoha židovských dětí 

Metoda práce a didaktický materiál:

Program vyžaduje, aby žáci měli k dispozici mobilní telefon (smartphone) nebo tablet s datovým připojením.

Žáci mohou pracovat samostatně (v případě distanční výuky), nebo si mohou zvolit osobnost a téma pro celou třídu a vypravit se na jedno místo společně. V tom případě je možné si pro toto místo objednat i průvodce z Pedagogického centra. Na samostatnou práci žáků by měla navazovat společná hodina, kdy žáci představí své výsledky.

Každý příběh se váže k určitému místu v Praze a je k němu zpracována internetová stránka. Žák dostane seznam osobností a jejich příběhů s QR kódem s odkazem na příslušnou internetovou stránku. Z nich si vybere jednu osobnost a po použití příslušného QR kódu najde na svém mobilu průvodce svými úkoly. 

Průvodce pro každou osobnost zpravidla obsahuje:

 • krátké video s ilustrovaným příběhem života osobnosti  (PŘÍBĚH)
 • pokyny k cestě na místo v Praze, kde se nachází nějaká hmotná památka připomínající osobnost (POKYNY NA CESTU)
 • obrázky, texty a úkoly, které žák plní na místě a které slouží k získání nových poznatků (PROHLÍDKA MÍSTA A ÚKOLY)
 • kvíz ověřující splnění úkolů (KVÍZ)
 • zamyšlení nad poselstvím o hodnotách, které byly vybrané osobnosti vlastní, a nad jejich významem a smyslem pro dnešní život (POSELSTVÍ O HODNOTÁCH)

Přehled programů z QR kódy pro žáky ke stažení od 4. 6. 2021:

Informace k realizaci programu

Ke každé osobnosti je připraven manuál pro pedagoga ve formátu docx vhodný např. pro Word nebo OpenOffice. 

Manuál obsahuje:

 • scénář programu
 • QR kód s odkazem na mobilního průvodce pro žáky
 • pracovních listy pro žáky v případě, že žáci absolvují program s pedagogem
 • zdrojové texty k tématu pro pedagoga. 

Materiály jsou postupně dokončovány a umisťovány na tyto stránky.
Dokončené materiály obsahují v níže uvedené tabulce Manuál pro pedagoga. 


SV. CYRIL A METODĚJ, SOLUNŠTÍ BRATŘI

9. století

Téma: Vzdělání pro budoucnost

Místo: Karlínské náměstí, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 8

SV. LUDMILA, ČESKÁ KNĚŽNA

9. - 10. století

Téma: Kněžna lidu-milá

Místo: náměstí Míru, kostel sv. Ludmily, Praha 2 - Vinohrady

SV. VÁCLAV, ČESKÝ KNÍŽE

10. století

Téma: Vévoda české země

Místo: Václavské náměstí, pomník, Praha 1 - Nové Město

SV. VOJTĚCH, DRUHÝ PRAŽSKÝ BISKUP

10. století

Téma: První český Evropan, biskup a mnich

Místo: Břevnovský klášter, kostel sv. Markéty, Praha 6 - Břevnov


SV. PROKOP, OPAT SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA

11. století

Téma: Zvítězit nad zlem

Místo: kostel sv. Prokopa, Praha 3 - Žižkov


SV. ANEŽKA, ČESKÁ PRINCEZNA

13. století

Téma: Milosrdenství jako cesta k míru

Místo: Anežský klášter a kostel sv. Františka u Karlova mostu, Praha 1 - Nové Město

SV. JAN NEPOMUCKÝ, KNĚZ A PRÁVNÍK

14. století

Téma: O statečnosti a věrnosti

Místo: Karlův most, Praha 1 - Nové Město


JIŘÍ Z PODĚBRAD, ČESKÝ KRÁL

15. století

Téma: Spolupráce evropských států navzdory odlišnostem

Místo: Obecní dům a Prašná brána, Praha 1 - Nové Město


BL. KAREL I. HABSBURSKÝ, POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL

20. století

Téma: Úsilí o mír

Místo: Pražský hrad, Praha 1 - Hradčany


JOSEF BERANPRAŽSKÝ ARCIBISKUP A KARDINÁL

20. století

Téma: Svědek svobody svědomí

Místo: Thákurova 3, pomník, Praha 6 - Dejvice

NICHOLAS WINTON, ZACHRÁNCE OHROŽENÝCH DĚTÍ

20. století

Téma: Solidarita s ohroženými

Místo: Hlavní nádraží, 1. nástupiště, Praha 1 - Nové Město

Zpětná vazba

Vybrali jste si místo a využili jste tohoto programu? Prosíme, napište nám alespoň krátkou zpětnou vazbu.
Pokud uvedete svůj e-mail, odpovíme vám. Předem děkujeme.