Nicholas Winton

Ochránce dětí

Životní příběh Nicholase Wintona

Pokyny na cestu

Navštivte historické hlavní nádraží (první dvě fotografie zleva), prohlédněte si tuto budovu a pak jděte na první nástupiště na jeho jihozápadní konec, kde je památník Nicholase Wintona (třetí fotografie).

Metrem: Hlavní nádraží má svou vlastní stanici metra stejného jména na lince C
Tramvají: zastávka Hlavní nádraží linky 5, 9, 15, 26

odkaz na google maps

Prohlídka místa a úkoly 

Až budete u sochy, prohlédněte si ji a také zlatou plaketu vedle ní na zemi.

Na zamyšlení

  • Jaký je smysl nádraží? Jaký může mít symbolický význam?
  • Jak na tebe působí památník a plaketa?
  • Proč myslíš, že Nicholas Winton ani nikdo jiný z jeho skupiny o své záchranné činnosti nikdy nemluvil? Báli se něčeho nebo byl nějaký jiný důvod? 

Kvíz

Ohrožené děti nejsou jen otázkou minulých dob, ale toto téma je stále aktuální a asi bude aktuální ještě mnoho let, možná i navždy. Spusť si kvíz a zkus uhodnout, ve kterých z vybraných zemí hrozí dětem nebezpečí. 

Poselství o hodnotách

Zkuste si převyprávět příběh svými slovy. Jaké hodnoty a myšlenky v něm můžeme najít? Co museli jednotliví členové záchranného týmu prožívat během své činnosti, která byla velice nebezpečná? Proč to dělali, když jim hrozila smrt?

Nicholas Winton, jeho spolupracovníci a mnoho jiných lidí v dějinám i dnes nám ukazují, že pomáhat se dá vždy a všude, pokud k tomu má člověk odhodlání a nebojí se. V dnešní době můžeme pomáhat i bez rizika, například adopcí na dálku nebo finanční podporou skupin, které se snaží pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Je důležité si zapamatovat, že každý z nás může pomáhat a budovat lepší svět a to nejen penězi, ale třeba jenom nasloucháním druhým.