Karel I. Habsburský

Srdce na správném místě

Životní příběh Karla I. Habsburského, posledního českého krále a císaře Rakouska - Uherska

Pokyny na cestu

V rámci programu navštívíte komplex Pražského hradu. Začátek programu je na Hradčanském náměstí před vstupem do Pražského hradu přibližně na úrovni sochy prezidenta Masaryka. (obrázky 1 a 2).

Metrem: Metrem linky A na zastávku Malostranská a odtud tramvají 22 na zastávku Brusnice nebo Pražský hrad.
Tramvají: na zastávku Brusnice nebo Pražský hrad linkou 22. Popřípadě lze také jít z Malostranského náměstí Nerudovou ulicí nebo po zámeckých schodech. Na Malostranském náměstí staví tramvajové linky 12, 15, 20 a 22.

odkaz na google maps

Prohlídka místa a úkoly 

První část programu:

Projděte a prohlédněte si Hradčanské náměstí. Je odtud krásný pohled na Pražský hrad, Arcibiskupský palác a i celou Prahu. Po prohlídce náměstí můžete začít řešit úkoly.  

Úkoly:
  • Z Hradčanského náměstí vidíme vlajku prezidenta. Jakou roli má tato vlajka roli a na jaké hodnoty odkazuje? 
  • Na Hradčanském náměstí se nachází velká socha jedné významné osoby pro Český stát. Najděte ji, zjistěte její jméno a určete, čím je významná.
  • Má Karel I. něco společného s tímto místem? Mohl tady žít?
  • Karel I. byl poslední český král. Co to vlastně znamená, že byl poslední? Co se stalo potom?
  • Jaké vlastnosti mohl mít Karel I.? Vyberte na základě videa z této nabídky.

Druhá část programu:

Nyní vejděte do Pražského hradu a dojděte na třetí nádvoří (obrázek 3). To si také prohlédněte a projděte. Jakmile budete mít místo prozkoumané, zkuste vyřešit úkol:

Úkol:
  • Na tomto nádvoří máme dva významné objekty. Sochu sv. Jiří bojujícího s drakem a velký obelisk. Přečti si o nich základní informace a napiš, co mají společného s Karlem I.

Poselství o hodnotách

Nyní se také nacházíš blízko duchovního centra České republiky, tedy u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Obejdi katedrálu a všímej si příšerek, které vystupují ze zdí a balkónů. Říká se jim chrliče, protože měly odvádět vodu jako okap, ale mají i duchovní význam. Prakticky ve všech světových kulturách můžeme najít příšerky podobné našim chrličům, které mají za úkol odhánět zlé duchy. Tedy něco, co představuje zlo a čeho se lidé bojí. 

Obejdi katedrálu a podívej se, jak jednotliví sochaři vytesali chrliče, pozoruj jejich tvary. Jaké pocity mohou vyjadřovat? 

Úkol:

Zkuste převyprávět příběh posledního českého krále Karla I. svými slovy. Zmiňte se přitom, jaké pocity asi prožíval, když se neplánovaně stal korunním princem a musel vládnout nad rozpadající se zemí a válčit prohranou válku s vojáky mnoha národů, kteří ani nechtěli už nadále být součástí Rakouska-Uherska? Čeho se mohl obávat a jak se s tímto strachem vypořádal?

Inspirace

Karel I. se dostal do extrémně složité situace, ze které nešlo vyjít jinak, než jako poražený. Jeho spojenci ho zavrhovali a velká část jeho země ho nechtěla za vládce. Můžeme si přesto všimnout a ocenit, že i v tak těžkých životních rolích stojí za to bojovat, i když se zdá být všechno ztraceno. Nikdo nevyhrál žádnou bitvu tím, že se vzdal.

Karla I. Habsburského za jeho odvahu a postoj ocenila Římskokatolická církev tím, že jej v roce 2004 prohlásila za blahoslaveného a zařadila ho tak na seznam svatých. V Česku na něj každoročně upomíná kulturní akce Audience u císaře Karla I., pořádaná na zámku v Brandýse nad Labem, kde ještě jako mladý arcivévoda strávil několik let svého života.