Anežka

Milosrdenství jako cesta k míru

Životní příběh sv. Anežky České, princezny a zakladatelky kláštera Na Františku

Pokyny na cestu

Anežský klášter, U Milosrdných 17, Praha 1, vstup do zahrad od Dvořákova nábřeží

K Anežskému klášteru je možné dojít pěšky ze zastávky "Dlouhá třída", kudy projíždí linky tramvaje číslo 6, 8, 15 a 26 i autobusu číslo 207. Cesta trvá přibližně 5 - 7 minut. Dále je možné vystoupit na autobusové zastávce "Nemocnice Na Františku", kde zastavuje linka číslo 207. Tato zastávka je ke vstupu do zahrad nejblíže. 

Klášter je otevřený od úterý do neděle 10:00 - 19:00. Nachází se zde expozice Národní galerie, ale vstup do přízemních prostor s kostely a dalšími prostory, kde žily řádové sestry, je zdarma.

https://tinyurl.com/59n8brke 

Kostel sv. Františka u Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, Praha 1

Ke kostelu sv. Františka u Karlova mostu je možné dojít pěšky (asi 5-7 minut) ze stanice metra A "Staroměstská". Zde staví i tramvajové linky číslo 2, 12, 15, 17, 18, 20 a 22.

Do kostela bývá možné nahlédnout, ale jen od vstupních dveří, většina prostoru je uzavřena provazem. Pokud jej chcete navštívit a prohlédnout si jej, napište nám email nebo zavolejte a pokusíme se Vám zařídit vstup.

https://tinyurl.com/2672ctne

Prohlídka místa a úkoly 

Po příchodu K BRÁNĚ DO ZAHRAD Anežského kláštera a zhlédnutí videa vyřešte tyto úkoly:

Po vyřešení těchto úkolů vejděte DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA a prohlédněte si přízemí. Nejprve si prohlédněte model kláštera v bývalé KUCHYNI a zkuste na něm najít, kde se zrovna nacházíte. 

Nyní najděte bývalý REFEKTÁŘ (JÍDELNU) a PRACOVNU řeholních sester, kde si můžete sednout, přečíst si část legendy o sv. Anežce a vyřešit kvíz: 

Najděte VSTUP DO KOSTELŮ, vejděte a vyřešte další úkoly:


Úkoly při návštěvě KOSTELA SV. FRANTIŠKA u Karlova mostu:

 Prohlédněte si KOSTEL SV. FRANTIŠKA zvenku. Poté vyluštěte tyto kvízy: 

Pokud je kostel otevřený, vejděte a prohlédněte si ho. V přední části kostela, kde se nachází oltář, visí na levé stěně obraz se sv. Anežkou. V detailu si ho můžete prohlédnout v tomto kvízu: 

Závěrečný kvíz

Poselství o hodnotách

Otázky k zamyšlení:

  • Jakých vlastností a skutků si lidé na sv. Anežce vážili?
  • Co si představujete pod slovem "milosrdenství"? Může být milosrdný každý člověk? Napadnou Vás konkrétní příklady, jak je možné být milosrdný?
  • Může projevování milosrdenství pomáhat žít lidem v míru? Pokud ano, proč a jak konkrétně? 
Další otázka pro starší žáky:
  • Anežka projevovala lásku těm lidem, kteří byli na okraji společnosti a většinu lidí nezajímali - chudí a nemocní. Kteří lidé by to, podle Vašeho názoru, byli dnes? Jsou v dnešní společnosti lidé, kteří jsou také na okraji a mnoho lidí nezajímají? 

Zdroje fotografií:

  • fotografie v aplikaci s úkoly v Anežském klášteře a kostel sv. Františka: archiv PgC
  • obrázky a fotografie ve videu: Anežský klášter: www.ngprague.cz; Anežka zakládá klášter křižovníků: www.krizovnici.eu; ikona sv. Františka: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ICONA_SAN_FRANCESCO_CLARISSE.jpg; další zobrazení sv. Anežky použity z materiálů webů vkd.bihk.cz (autor Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého) a cestykatecheze.cz
  • půdorysy Anežského kláštera: převzato z expozice Anežského kláštera, upraveno