Svatý Václav

Náš první ochránce

Životní příběh sv. Václava

Pokyny na cestu

Navštivte sochu sv. Václava na Václavské náměstí v Praze.

Metrem: socha se nachází přímo u východů z metra linky A a C na stanici Muzeum, popřípadě kousek od zastávky Můstek (linka A,B).
Tramvají: na Václavské náměstí jezdí linky 3, 5, 6, 9, 14. Odtud je to pár minut do kopce k soše Václava.

odkaz na google maps

Prohlídka místa a úkoly 

Dojděte přímo k velkému sousoší na jehož vrcholu sedí sv. Václav a pustě si video na začátku této stránky. Pak si sousoší obejděte a všímejte si mnoha zajímavých prvků, jako je například řetěz vyzdobený listy jednoho stromu, poznáš kterého a proč je zde?

Na zamyšlení

  • Jak je zobrazen sv. Václav? 
  • Podle předmětů co má na sobě a v rukách, jaké by sis řekl, že bylo jeho povolání?
  • Jakým způsobem se sv. Václav staral o svou zem? 
  • Jak řešil konflikty? Bojoval války nebo nějak jinak?
  • Proč se tak choval?

Kvíz

Nyní si spusť Kvíz 1 a zkus rozpoznat, které další osobnosti jsou na památníků sv. Václava. V horním levém rohu je žárovka s nápovědou.

Ve druhém kvízu budeš luštit, co mají všechny osobnosti na tomto památníků společného. Jedná se o tajenku, klikni na jednotlivé řádky a bude ti položena otázka, do políček pak napiš svou odpověď.

Poselství o hodnotách

Převyprávějte se příběh vlastními slovy. Jaké hodnoty a myšlenky v něm můžeme najít? Měl Václav nějaký cíl, za kterým šel a kterého se držel? Co ho motivovalo aby se choval jak se choval? Měl nějaký vzor?

Svatý Václav se společně s Karlem IV. stal naším vzorem dobrého vládce a symbolem Čech. Přestože to byl kníže, tak podle legend vlastnoručně pomáhal mnoha lidem a celý svůj život obětoval těm, o které se jako vladař měl starat. Dnes si připomínáme svatého Václava 28. září, kdy se slaví jeho svátek. Během něj si po celé republice připomínáme, jaký to byl člověk a co pro naši zemi udělal. Každý rok se také koná svatováclavská pouť do Staré Boleslavy na místo jeho zavražděni a může se jí účastnit každý, klidně i ty.