Pokoj plný snů - Anne Franková 

Výukové materiály pro distanční výuku

Nabízíme upravené zpracování programu o židovské dívce Anně Frankové a jejích vzpomínkách z prožívání života v utajení, kde se její rodina skrývala během druhé světové války před zatčením. Program neřeší otázky vzniku, historie a projevů antisemitismu, ani se nezabývá širším představením holocaustu. Vychází z toho, že Anna v době svého dospívání mezi 13 - 15 lety zaznamenala ve svém deníku svoji zkušenost, která oslovuje dodnes lidi všech generací, protože se dotýká lidské důstojnosti a mezilidských vztahů, strachu, bolesti a také silné naděje.

Program je postaven na videoprezentaci vytvořené z fotografií, obrázků, snímků se základními informacemi o Anně Frankové a ze sledu nahrávek úryvků z Annina deníku, který vyšel také jaké audiokniha. Úryvky jsou vybrány a řazeny tematicky. Snímky obsahují otázky k zamyšlení a v závěru filmu také náměty na samostatnou práci žáků.  

Autorka: Marie Zimmermannová, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Vznik programu: duben 2020

Délka programu: cca 60 minut + vlastní práce žáka

Didaktické poznámky a materiály:


Základní informace o programu:

Jako pomůcku pro reflexi žáků na shlédnutý film doporučujeme ilustrovanou publikaci Všeobecná deklarace lidských práv publikovanou na stránkách Ministerstva zahraničí pro vzdělávací účely.  

Náměty pro práci žáků:

  • Zadejte žákům za úkol shlédnutí filmu. Žáci mohou odpovědět e-mailem nebo prostřednictvím google formuláře, který jim pedagog vytvoří, na klíčovou otázku z prezentace: Může si člověk v těchto životních podmínkách uchovat schopnost mít rád, důvěřovat a neztratit naději? Může se změnit k lepšímu?
  • Můžete zadat některý z úkolů uvedených v závěru prezentace jako "Náměty k práci":
  • Přílohou tohoto filmu je obrázková verze Všeobecné deklarace lidských práv. Prolistuj ji a zkus v ní najít práva, která byla během druhé světové války odepřena Židům a také některým dalším skupinám lidí.
  • Můžeš napsat vlastní úvahu o významu zachování těchto práv pro všechny lidi pro budoucnost lidstva na celém světě.   

Poznámka: na požádání můžeme zaslat prezentaci v powerpointu /bez ozvučení. E-mail: zimmermannova@apha.cz