Muži s pastýřskou berlou

Další informace budou doplněny.

Při návštěvě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha se zaměříme na čtyři osobnosti, které bývají zobrazované s pastýřskou berlou. Tu nosí buď biskupové, nebo opati klášterů. V katedrále se potkáme s biskupy Vojtěchem a kardinálem Josefem Beranem, muži, které od sebe dětí přibližně tisíc let, a přesto mají hodně společného. Z opatů jsme vybrali sv. Prokopa ze Sázavy a sv. Norberta ze Strahovského kláštera. Na životních příbězích všech vybraných osobností lze porozumět roli pastýře v širokých souvislostech a porovnat ji s podobnými potřebami lidí naší doby, kteří často touží po "péči", která jim slíbí bezstarostný život. Otázkou je, jakou péči člověk skutečně potřebuje, aby mohl rozvíjet svůj vlastní potenciál.  

Žáci si budou moci prohlédnout nejen místa spojená s osobnostmi vybraných pastýřů, ale také krásné práce pastýřských holí pražských arcibiskupů a dalších předmětů, které jsou k vidění v sakristii svatovítské katedrály. 

Lektoři:  Marie Zimmermannová, Lenka Jeřábková

Cíle programu:

  • poskytnout žákům možnost prohlédnout si i netradiční místa v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch

  • nahlédnout do historie našich dějin prostřednictvím významných momentů spojených se službou církve společnosti
  • posílit digitální kompetence žáků prací s materiály na tabletech
  • přispět k osobnostnímu, sociálnímu a kulturnímu rozvoji žáků poskytnutím protoru k uvažování a diskusi nad souvisejícími hodnotami

Praktické pokyny

  • začátek programu je před katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha
  • celý program probíhá v katedrále
  • v době mezi 8 - 9 hodinou poskytujeme program zdarma, později je třeba zakoupit vstupenku pro třeídu v pokladě správy Pražského hradu

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

Významné dny:

Symboly:

Tradice:

Použité metody:

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023.