Paní s erbem lvice

Lev či lvice symbolizovali ve středověku rytířské ctnosti jako vytrvalost nebo odvaha. Tyto vlastnosti měla i svatá Zdislava, jejíž rodina nosila lvici v erbu. Během programu se žáci seznámí s životním příběhem Zdislavy z Lemberka prostřednictvím výtvarných děl a písemných pramenů. Poté v něm budou hledat projevy vytrvalosti a odvahy a zamyslí se také nad tím, zda můžou objevit tyto ctnosti i ve svých životech.

Lektoři:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • přiblížit žákům dobu a život svaté Zdislavy z Lemberka prostřednictvím dobových literárních pramenů i výtvarných děl
 • umožnit žákům zhodnotit aktuálnost poselství života sv. Zdislavy
 • uvést žáky do čtení obsahu výtvarných děl v kostelech
 • umožnit žákům zamyslet se nad tím, jaké jsou jejich životní hodnoty a priority a jak by vypadal jejich osobní erb

Praktické pokyny

 • program je určen pro kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském u kláštera dominikánů, ale je možné jej po dohodě uskutečnit v jiném kostele spojeném se sv. Zdislavou (bylo by vhodné, aby zde byl umístěn její obraz, socha apod.)
 • sraz lektora se třídou je před kostelem, případně podle dohody
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Významné dny: 30. května - svátek sv. Zdislavy; program je možné realizovat kdykoli během roku 

Symboly: lvice 

Tradice: rodové erby

Použité metody:

 • práce ve skupinách
 • práce s uměleckými obrazy a památkami
 • práce s textem - kronika, legenda 
 • reflexe příběhu a aktualizace do vlastního života

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2023. Ještě nebyl realizován.