První český biskup Vojtěch
a jeho následovníci

Bližší informace budou doplněny.

Lektoři:

Cíle programu:

Praktické pokyny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:


2. stupeň Základní školy:


Střední školy (podle RVP pro gymnázia):


Významné dny:

Symboly:

Tradice:

Použité metody:

Výstupy a zkušenosti