Jak žil a čím se zabýval první český biskup Vojtěch a jeho následovníci?

Bližší informace budou doplněny.

Lektoři:

Cíle programu:

Praktické pokyny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

Významné dny:

Symboly:

Tradice:

Použité metody:

Výstupy a zkušenosti