Návštěva u sester boromejek

O programu

Zveme vás na návštěvu do kláštera sester boromejek v Praze pod Petřínem. Zjistíte, jak takový klášter vypadá, kde a jak sestry žijí, co je to klauzura a refektář, jestli máme televizi a počítač. Co sestry dělají v práci i ve svém volnu. Budete se moci zeptat na to, co vás zajímá. A to všechno na dohled Pražského hradu a přesto uprostřed kvetoucí zahrady. 

Lektoři:

  • sestra Angelika Pintířová

Cíle programu:

  • umožnit žákům vstup do skutečného prostředí kláštera, které mnohdy známe jen z filmů a jiných příběhů a nahlédnout na jiný styl života, než většina z nás si dokáže představit, a možná v něm objevit i důležité hodnoty a smysl

Praktické pokyny

  • Vstup do budovy: Šporkova 12, Praha 1, kde je sraz v domluvený čas.
  • Doba trvání cca 90 minut, vhodné pro skupinu velikosti jedné třídy.  

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

  • bude doplněno

2. stupeň Základní školy:

  • bude doplněno

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

  • bude doplněno

Použité metody:

  • prohlídka, rozhovor

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnout v rámci Týdnů pro školy 2018 a zúčastnily se ho 3 třídy.