Matka Tereza a její cesta k míru

Matka Tereza, osobnost spolu-utvářející dějiny 20. století a nositelka Nobelovy ceny míru, může svým životním příběhem dětem a mladým lidem pomoci otevřít otázky o hodnotách a solidaritě v dnešním světě.  Program představuje životní příběh Matky Terezy, která byla citlivá k lidem, které viděla žít v chudobě materiální v místě svého působiště v Kalkatě, ale také k lidem tzv. vyspělých států, kteří žijí v chudobě duchovní. Nezanechala po sobě rozsáhlé písemné dílo, ale společenství sester, které se nazývá "Misionářky lásky Matky Terezy". Za svoji činnost byla oceněna Nobelovou cenou míru v roce 1979. Katolická církev ji svatořečila v roce 2016.
V programu nahlédneme do životního příběhu a zaznamenaných myšlenek Matky Terezy a také do forem chudoby dnešního světa. Program má pomoci žákům utvářet své postoje k těmto skutečnostem.  

Program je vhodný pro žáky od 6. třídy základní školy a pro žáky středních škol. Jeho obsah je přizpůsobem věkové skupině. 


Lektoři:

 • Marie Zimmermannová, Michal Ondra

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost Matky Terezy i její význam pro dnešní svět na základě udělené Nobelovy ceny míru;
 • porozumět poslání řeholních společností;
 • rozvíjet kritické myšlení žáků při práci s historickými prameny;
 • rozvíjet zodpovědnost i otázku hledání vlastního místa ve světě a společnosti.


Praktické pokyny

 • program je určen maximálně pro jednu třídu
 • koná se ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30

Didaktické poznámky

  Souvislost s RVP:

  2. stupeň ZŠ:

  • bude doplněno

  Střední školy:

 • bude doplněno

Významné dny: 

 • svátek Matky Terezy (výročí jejího úmrtí) - 5.září 1997;
 • výročí převzetí Nobelovy ceny míru - 10. prosince (roku 1979);
 • program lze realizovat kdykoli během roku

Symboly: 

 • cesta jako symbol životní cesty
 • řeholní oděv

Tradice: úcta k významným světovým osobnostem; charita / a péče o lidi na okraji společnosti

Použité metody: 

 • RWCT
 • bude doplněno


Výstupy a zkušenosti

Nový program, nabízen od podzimu 2022.