ADVENT A VÁNOCE

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY


Svátky svatých během Adventu

Svátky v Adventu: sv. Barbora (4.12.), sv. Mikuláš (6.12.), Ježíšova Matka Maria (8.12.), sv. Lucie (13.12.); ... popř. před Adventem sv. Martin (11.11.) / ... a další

poznání některých křesťanských osobností - světců, majících svátek během Adventu 

Programy v kostele, spojeném s danou osobností zasvěcením, nebo výzdobou 

Můžete si vybrat program ze sekce Programy v/o kostelech. Například:

Programy ve škole nebo v sále, vyprávějící příběh dané osobnosti. 

Můžete si vybrat z programů ze sekce Advent a Vánoce. Například:


Adventní očekávání & vánoční příběh

Setkání s vánočním příběhem, zprávami o něm, reáliemi doby a prostředí ... a s tradicemi českých i světových Vánoc 

objevování podstaty vánočních svátků a tradic během programů jak v kostele, tak v sále nebo ve třídě...  

Programy v kostele, spojené s vánočním příběhem.

Můžete si vybrat program ze sekce Programy v/o kostelech. Například:

Programy ve škole nebo v sále, uvádějící do očekávání Vánoc a přibližující vánoční příběh.

Můžete si vybrat program ze sekce Programy v/o kostelech. Například:

Programy ve škole nebo v sále, seznamující s reáliemi biblického příběhu.

Můžete si vybrat program ze sekce Programy v/o kostelech. Například:

Programy ve škole nebo v sále, reflektující vánoční tradice a speciální situace slavení Vánoc.

Můžete si vybrat program ze sekce Programy v/o kostelech. Například: