O dvou králích

Mezi postavami vánočního příběhu si podrobněji všimneme dvou králů: krále Heroda a "nově narozeného židovského krále", o jehož existenci se Herodes dozvídá od mudrců. Jaký kontrast v pojetí významu kralování nám jejich srovnání nabízí? Je královská důstojnost člověka vyhrazena jen těm, kteří získali nějaký královský úřad? Jak o důstojnosti člověka vypovídá vánoční příběh? 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Pavla Edita Herciková
 • Eliška Vrbová
 • Blanka Pitřincová (Vyšehrad)

Cíle programu: 

 • seznámit děti s prostorem a účelem kostela a dát jim možnost si ho samostatně projít
 • představit žákům původ lidového betléma, který začal poprvé stavět sv. František z Assisi
 • představit dětem biblický vánoční příběh podle evangelisty Matouše; pomoci jim ho prožít a poznat jeho reálie;
 • zamýšlet se nad hodnotami, které vánoční příběh obsahuje, zejména nad kontrastem přístupu dvou králů k druhým lidem

Praktické pokyny

 • program realizujeme v pražských kostelech s různým typem betléma: v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí a v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, kde jsou umístěny betlémy s figurami v životní velikosti, a v kostelech sv. Ignáce a sv. Jindřicha, kde pracujeme s figurkami papírového betléma
 • program je možné realizovat i v jiném místním kostele
 • program je poskytován ZDARMA
 • Sraz s lektorem před kostelem

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • x

2. stupeň ZŠ:

 • x

Významné dny: advent, 24. 12. Štědrý večer, 25. 12. První svátek vánoční

Symboly: královská koruna, dary mudrců jako dary pro krále

Tradice: stavění betlémů

Použité metody: 

 • prohlídka betléma
 • práce s textem 
 • pracovní list

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, zúčastnilo se ho celkem 25 skupin ze základních škol.