O dvou králích

O programu:

Mezi postavami vánočního příběhu si podrobněji všimneme dvou králů: krále Heroda a "nově narozeného židovského krále", o jehož existenci se Herodes dozvídá od mudrců. Jaký kontrast v pojetí významu kralování nám jejich srovnání nabízí? Je královská důstojnost člověka vyhrazena jen těm, kteří získali nějaký královský úřad? Jak o důstojnosti člověka vypovídá vánoční příběh? 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Pavla Edita Herciková
 • Blanka Pitřincová (Vyšehrad)

Cíle programu: 

 • seznámit děti s prostorem a účelem kostela a dát jim možnost si ho samostatně projít
 • představit žákům původ lidového betléma, který začal poprvé stavět sv. František z Assisi
 • představit dětem biblický vánoční příběh, pomoci jim ho prožít a poznat jeho reálie;
 • uvést děti do smyslu Vánoc, který vyjadřuje zvyk obdarovávat se dárky;
 • seznámit děti s biblickým příběhem o narození Ježíše podle evangelisty Matouše;
 • představit dětem narozené dítě Ježíše jako dar lidstvu, o němž mluvili starozákonní proroci;
 • aktualizovat poselství o daru Ježíše do dnešní doby: kdo může být o Vánocích nově obdarován?

Praktické pokyny

 • setkání před vstupem do kostela

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • x

2. stupeň ZŠ:

 • x

Významné dny: advent, 24. 12. Štědrý večer, 25. 12. První svátek vánoční

Symboly: královská koruna, dary mudrců jako dary pro krále

Tradice: stavění betlémů

Použité metody: 

 • x

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen v prosinci 2017 a 2018, zúčastnilo se ho celkem 13 skupin ze základních škol.