Vánoce ve světě

O programu:

Vánoce se slaví ve většině zemí světa, ale je něco, co je spojuje? Liší se v něčem slavení Vánoc u nás a třeba v Japonsku? Během tohoto programu se žáci seznámí se symbolikou a zvyky slavení Vánoc z celého světa pomocí poznávací hry plné obrazů, pohlednic a fotek z celého světa.

Lektoři programu:

 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • představit dětem symboliku Vánoc
 • najít pojící niť ve slavení Vánoc ve světě
 • objevit souvislost s křesťanskými kořeny

Praktické pokyny

 • žádné zvláštní nejsou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-1-03: rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 • VV-5-1-07: nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. stupeň ZŠ:

 • Z-9-3-03: porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) státu
 • VV-9-1-02: užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Významné dny: 24. 12. - Štědrý večer; 25. 12. - První svátek vánoční

Symboly: strom; betlém; Svatá rodina/Santa; sněhové vločky a mnoho dalších

Tradice: koledy; cukroví; nadělování dárků; rodinná setkání; vánoční přání; kapr; Ježíšek a mnoho dalších

Použité metody: 

 • Práce s obrazy, plakáty, pohlednicemi, fotkami atd. s cílem pochopit jejich význam a spojitost s Vánocemi a konkrétními zeměmi nebo oblastmi
 • diskuze na téma "proč a jak slavíme Vánoce"

Výstupy a zkušenosti

Program by nabízen v prosinci 2017 a 2018, celkem se ho zúčastnilo 16 skupin ze základních a středních škol.