O betlémských ovečkách

Příběh o narození Ježíše Krista v městě Betlémě vyprávějí dětem dvě jehňátka: ovečka Ester s beránkem Šimonem, a to na základě vzpomínek na vyprávění svých (pra...)babiček a (pra...)dědečků. Zvířátka si ale vše dobře nepamatují a potřebují, aby jim děti pomohly se rozpomenout. Jehňátka také netuší, proč lidé vzpomínají na narození tohoto výjimečného dítěte, proč si staví betlémy a zpívají koledy, to jim musejí pomoci objevit děti. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Pavla Edita Herciková
 • Eliška Vrbová
 • Blanka Pitřincová (Vyšehrad)

Cíle programu: 

 • seznámit děti s prostorem kostela a dát jim možnost si ho samostatně projít
 • navodit předvánoční atmosféru naslouchání a uvažování o události, která je důvodem pro slavení křesťanských Vánoc, stavění betlémů a připomínání si některých adventních a vánočních zvyků
 • představit dětem biblický vánoční příběh, pomoci jim ho prožít a poznat jeho reálie;
 • naznačit souvislost mezi Vánocemi a Velikonocemi;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností dětí při jejich účasti na vyprávění vánočního příběhu;
 • prožít radost z dárku a propojit ji se smyslem Vánoc.

Praktické pokyny

 • Program realizujeme v pražských kostelech s různým typem betléma: v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí a v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, kde jsou umístěny betlémy s figurami v životní velikosti, a v kostelech sv. Ignáce a sv. Jindřicha, kde pracujeme s figurkami papírového betléma
 • program je možné realizovat i v jiném místním kostele
 • program je poskytován ZDARMA
 • Sraz s lektorem před kostelem

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • žáci mají lépe poznat křesťanské adventní tradice: porozumět souvislostem mezi tradičním pojetím Vánoc jako svátků rodiny a smyslem adventních tradic (adventní kalendář, mikulášská nadílka, barborky, adventní věnec) a uvědomit si aktuálnost jejich poselství vzhledem k vytvoření vánoční atmosféry, kterou si obvykle přejí v rodině prožívat

Významné dny: advent, 24. 12. Štědrý večer, 25. 12. První svátek vánoční

Symboly: ovečky (jako svědkové příběhu); zvonek/ rolnička (zvuk stáda na pastvině; zvuk vánoční atmosféry); betlém (zobrazení biblické události v různém, zpravidla místním, prostředí); dárek

Tradice: stavění betlémů; koledy

Použité metody: 

 • prohlídka betléma
 • vyprávění se zapojením žáků
 • doprovodné aktivity na poznání reálií kostela a vánočního příběhu 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, zúčastnilo se ho zatím celkem 48 skupin z mateřských a základních škol.