Tajemství vánoční hvězdy

Lidé zpravidla touží po tom, aby byli šťastní, a o Vánocích si chtějí takové štěstí prožít. Někteří se domnívají, že správnou cestou ke štěstí je bohatství. Vánoční příběh Josefa a Marie v tomto ohledu nabízí podněty k zamyšlení, co činí člověka opravdu bohatým a co ho naopak ochuzuje. Vyprávění jejich příběhu je doprovázeno promítáním fotografií z dnešního Izraele. Hvězda na posledním snímku označuje místo spojované s Ježíšovým narozením. Právě ona může dát směr člověku, který hledá opravdové bohatství. 

Lektoři programu:

  • Marie Zimmermannová
  • Michal Ondra

Cíle programu: 

  • Žáci 2. stupně základní školy

Praktické pokyny

  • učebna s dataprojektorem a ideálně s magnetickou tabulí

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

  • VV-9-1-07: porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
  • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

Významné dny: Štědrý den, slavnost Narození Ježíše Krista, Tři králové

Symboly: slova vyjadřující lidské vlastnosti a prožitky; betlém jako symbol lidské společnosti; hvězda jako ukazatel cesty k pravému bohatství

Tradice: betlém lidové tradice (rozkrajování jablek, vánoční strom, házení střevícem  a další) 

Použité metody: 

  • evokace na základě fotografií z našeho prostředí, práce ve skupinách
  • vyprávění biblického příběhu o narození Ježíše s promítáním fotografií z dnešního Izraele a s hudebním doprovodem 
  • reflexe a objevování poselství hvězdy

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od prosince 2017, celkem se ho zúčastnilo 9 skupin ze základních škol.