"Rybova mše" v obrázcích Josefa Lady

Příběh o narození Ježíše Krista v městě Betlémě vypráví také český učitel Jakub Jan Ryba, k jehož písním namaloval obrázky Josef Lada. Sestavíme si tento betlém a seznámíme se s dítětem, na které lidé vzpomínají již dva tisíce let. Připojíme se k nim zpěvem koled.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • seznámit děti s prostorem kostela, upozornit na vánoční symboly
 • navodit předvánoční atmosféru nasloucháním a ztvárněním příběhu o narození Ježíše na základě scénáře Rybovy mše a s pomocí obrázků Josefa Lady
 • učit se naslouchat chrámové hudbě a vnímat její výrazové prostředky
 • učit se vnímat a formulovat poselství příběhu

Praktické pokyny

 • setkání s lektorem v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, nebo v kostele sv. Jindřicha 
 • program je možné realizovat i v jiném místním kostele
 • program je poskytován ZDARMA
 • program lze přizpůsobit i starším dětem

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

Významné dny: 24. 12. Štědrý večer, 25. 12. První svátek vánoční

Symboly: betlém

Tradice: stavění betlémů; koledy; Česká mše vánoční

Použité metody: 

 • poslech hudebních nahrávek
 • sestavení scény betlémského příběhu pomocí Ladových postaviček

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zatím se zúčastnilo 39 skupin ze základních i mateřských škol.