"Rybova mše" v obrázcích Josefa Lady

Výukové materiály pro distanční výuku

K našim Vánocům patří Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Materiál vychází z programu  v pražských kostelech, kde děti při poslechu vybraných částí "Rybovky" procházejí příběhem betlémských pastýřů a staví betlém z postaviček namalovaných Josefem Ladou.    

Materiál je určen pro žáky 1. stupně základní školy, 1. - 3. třída. 

Didaktické materiály a poznámky:

Autoři: Eliška Vrbová a Marie Zimmermannová, Pedagogické centrum AP

Vznik programu: listopad 2020 

Délka programu: 30 minut 

Cíle programu:

  • seznámit žáky s vánoční tradicí stavění betlémů
  • představit žákům Českou mši vánoční J.J.Ryby a "ladovský" betlém 
  • umožnit žákům zamyslet se nad poselstvím příběhu

Významné dny: advent, 24. prosinec, 25. prosinec

Použité metody:

Práce s uměleckým dílem - obrazy, hudebními nahrávkami a texty hudebních skladeb

Materiál je zpracovaný do powerpointové prezentace. Představuje vánoční příběh v obrázcích Josefa Lady. K použití je třeba připojení k internetu. 

Prezentace obsahuje odkaz na animovaný film ČT, kde jej lze shlédnout celý (trvá 43 minut), ale v rámci programu se počítá se shlédnutím úvodní části. Součástí prezentace jsou i tři odkazy na jednotlivé části Rybovy mše na YouTube. V prezentaci je u každého odkazu návrh na délku hudební ukázky, ale je možné přizpůsobit dle zájmu žáků, nebo ji pustit celou. K aktivizaci žáků slouží otázky k zamyšlení. Materiál lze použít při společné prezenční či online výuce, nebo i samostatně s pomocí rodičů.