Lidskost zářící ve Velké válce

První světová válka je běžně velmi opomíjeným tématem a ještě méně lidí zná jednu z nejzajímavějších událostí 20. století, která se přihodila právě během první světové války. O Vánocích roku 1914 si válka vzala dovolenou a vojáci vyšli ze svých zákopů, aby si navzájem popřáli pěkné Vánoce, vyměnili dárky a společně se vyfotografovali. Během tohoto programu bude žákům představen tento úžasný příběh, ale i jiná témata jako jsou životní osudy vojáků na frontě, co válka přináší a co bere. Budeme se zamýšlet nad otázkou, co motivovalo vojáky k takové oslavě Vánoc.


Lektoři programu:

 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • Představit žákům vánoční mír roku 1914
 • Poukázat na politickou situaci počátku 20. století
 • Zvýraznit životy jednotlivých vojáků i civilního obyvatelstva během války
 • Objevovat hlubší poselství Vánoc

Praktické pokyny

 • zařízení pro video projekci a zvuk (video a prezentace v powerpoint)

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 • D-9-7-01: na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
Střední školy (podle RVP G):

 • Dějepis/Moderní doba: Moderní doba: charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky
 • Jazyk a jazyková komunikace: rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře
 • Člověk a společnost: rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny: 24. - 25. 12.

Symboly: vánoční strom, vlajky, světlo

Tradice: slavení Vánoc, zdobení stromků, zpívání koled

Použité metody: 

 • skupinová práce se satirickou mapou
 • práce s videem, diskuze
 • práce s  literárním příběhem, diskuze

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, celkem se ho zúčastnilo 24 skupin ze základních a středních škol.