Světlo v temnotách

Program je inspirován cyklem sedmi vitráží Daniela Suchého, které vznikly na motivy biblického příběhu o narození Ježíše před několika lety. Děti příběh barevně ztvárňují pomocí šátků, které jim umožní prožít ho společně s jeho aktéry a objevovat význam jeho symbolů a poselství. Součástí programu je propojení obrazů se symbolikou adventního věnce. 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • prožít vánoční příběh v barvách, které mohou symbolicky vyjadřovat lidské city jako radost, naději, víru, lásku, prozíravost, dobro, ale i strach nenávist, zlobu a lítost;
 • objevit poselství naděje ukryté v příběhu, a to skrze naději, kterou měli jeho hlavní aktéři, a naději, kterou vnímají ve vánočním příběhu křesťané;
 • porozumět symbolice adventního věnce;
 • objevit souvislost mezi poselstvím příběhu a naší realitou.

Praktické pokyny

 • dataprojektor na promítání powerpoint prezentace (lze přinést i náš)

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • VV-3-1-01: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Významné dny: 25. - 26. 12. První a druhý svátek vánoční, 1. 1. Světový den míru

Symboly: barvy

Tradice: slavení Vánoc

Použité metody: 

 • brainstorming
 • evokační metoda, obrazová prezentace, práce s barvami, fotografiemi
 • práce s uměleckými obrazy, obrazové cykly

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, zúčastnilo se ho zatím 9 skupin základních škol.