Narodil se Kristus Pán

Vyprávění příběhu o narození Ježíše Krista na základě textů lidových koled. Děti jsou aktivně zapojeny hrou na nástroje a zpěvem. Vyprávění je doprovázeno obrazy z dřevěných gotických oltářů sestavených do leporela. Součástí programu je i dramatizace příběhu. 

Lektoři programu:

  • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

  • připomenout žákům lidové koledy a porozumět jejich obsahu a souvislosti s biblickým vánočním příběhem;
  • společně ztvárnit vánoční příběh o narození Ježíše zpěvem a hrou na hudební nástroje a dramatizací s cílem vžít se do jednotlivých postav a pokusit se formulovat poselství vánočního příběhu z pohledu každé z nich.

Praktické pokyny

Uspořádání třídy: žáci sedí na židlích příp. na koberci v tzv. komunitním kruhu, uprostřed je dost volného místa. Toto uspořádání má navodit vzájemnou vstřícnost a otevřenost k vyjádření vlastních názorů a naslouchání druhému a zároveň vzájemnou sounáležitost účastníků - žáků třídy.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

  • ČJS-5-1-03: rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

  • VV-5-1-07: nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Významné dny: 24. 12. Štědrý večer, 25. 12. První svátek vánoční, 1. 1. Světový den míru, 6. 1. Tři králové

Symboly: lidový betlém

Tradice: zpěv vánočních koled

Použité metody:

  • dramatizace příběhu
  • zpěv koled
  • tvorba živého obrazu

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, zúčastnilo se ho celkem 19 skupin ze základních škol.