Betlémský příběh na Karlově

V podzemí kostela na Karlově se nachází Betlémská jeskyně postavená v 18. století. Je to bohatě zdobený prostor, který chce přenést návštěvníky do izraelské krajiny a připomenout příběh o narození Mesiáše, jak si ho představovali barokní umělci. Žáci během programu navštíví kostel i podzemní jeskyni a prozkoumají, jak je ve výzdobě karlovského kostela zobrazen betlémský příběh. 

Lektorka programu:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s prostorem kostela Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově a podzemní Betlémské jeskyně
 • umožnit žákům poznat nebo si připomenout vánoční příběh a jeho význam pro výtvarnou výzdobu kostela
 • rozvíjet schopnost práce s uměleckým dílem a jeho pochopení  

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově
 • část programu probíhá v Betlémské jeskyni v podzemí kostela, je tedy třeba počítat se sestupem po schodech a s počtem max. 25-30 žáků 
 • program je poskytován ZDARMA
 • sraz s lektorkou před kostelem u sochy Karla IV. 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:


2. stupeň ZŠ:


Střední školy (podle RVP G):


Významné dny: Štědrý den 24.12., Boží hod vánoční 25.12. 

Symboly: světlo, hvězda

Tradice: stavění betlémů 

Použité metody:

 • Práce s výtvarnou výzdobou kostela 
 • Práce s nahrávkami 
 • Použití pracovního listu 
 • Hledání detailů ve výzdobě Betlémské jeskyně

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od adventní doby roku 2022, nebyl ještě realizován.