Vánoční mír na frontě Velké války

Obrazy spojené s válkou bývají plné zbraní a bojujících, raněných a mrtvých vojáků a zvířat. To zvláště platí o velkých válkách, z nichž ta první světová začala v roce 1914. O vánocích tohoto roku se však odehrálo něco, co inspirovalo některé umělce ke vzniku zvláštních ilustrací, knih a filmů. Byly to dny, kdy se ukázalo, že na frontě i té největší války jsou obyčejní lidé, kteří si přejí žít v klidu a míru.

Lektoři programu:

 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • představit účastníkům základní reálie první světové války;
 • ukázat na mapě světa nejvýznamnější bojiště a jejich účastníky;
 • představit unikátní událost vánočního míru, který nastal na západní frontě roku 1914;
 • přemýšlet o skutečnosti, že konflikty nejsou černobílé, ale že na obou stranách válek jsou dobří lidé.

Praktické pokyny

 • žádné zvláštní pokyny nejsou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-2-01: rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 • D-9-7-01: na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

Významné dny: 24. - 25. 12

Symboly: vánoční strom, vlajky, světlo

Tradice: slavení Vánoc, zdobení stromků, zpívání koled

Použité metody: 

 • brainstorming
 • výklad s obrazovou prezentací
 • evokační metoda s využitím historických předmětů
 • práce s literárním příběhem, diskuse

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, celkem se ho zúčastnilo 9 skupin ze základních škol.