Zimní nabídka 2023

na měsíce únor - březen 

Na celoročním přehledovém letáčku Pedagogického centra uvádíme pět období školního roku, do kterých jsme rozdělili naši nabídku pro vás, kdo hledáte inspiraci pro právě probíhající čas. 

Po Vánocích, kdy jsme zaměřovali na dar rodiny a vzájemných vztahů, nastává zimní mezidobí až do Velikonoc, které mají své výrazné téma v daru života, jeho smyslu a naplnění. 

Pro zimní mezidobí nabízíme témata: 

  • OSOBNOSTI našich dějin i současnosti
  • OSOBNÍ ROZVOJ každého člověka ve svém chápání a uplatňování život, v životním stylu apod.

K tomu ještě přidáváme aktuální nabídku na atraktivní téma. 


OSOBNOSTI

Z osobností si můžete vybírat v tematických sekcích VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI a také SVĚTCI A OCHRÁNCI ČESKÉ ZEMĚ, kde jde především o první české panovníky a členy panovnických rodin, ale také např. o sv. Cyrila a Metoděje, kteří položili základy naší kultuře.  

V souvislosti s lednovou volbou prezidenta vám chceme zvláštť nabídnout program BÝT PREZIDENTEM, který jsme úspěšně vyzkoušeli ve X třídách na podzim tohoto školního roku. 
JAN AMOS KOMENSKÝ

V letech 2020 - 2022 probíhaly Národní oslavy J. A. Komenského formou celé řady aktivit, které jeho osobnost nejen připomínaly, ale pracovaly s přesahem jeho díla do dnešní doby. Souviselo to s výročím 430. výročím od Komenského narození (1592) a 350. výročím jeho smrti (1670). Na letošní rok připadá 400. výročí vydání Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Jeho poselství o cestě k nalezení míru, lásky a radosti v srdci člověka ve světě, který je pro něj často labyrintem, je nadčasové.  

K osobnosti J. A. Komenského nabízíme dva nové programy:  

UČIT SE VŠEMU NEJDŮLEŽITĚJŠÍMU, ve kterém pracujeme s tématy život, role a přístup ke vzdělávání na základě fotografií z Naardenu a díla Orbis sensualium pictus. K tomuto programu jsme vytvářeli didaktické materiály pro učitele, které je možné si stáhnout a využít pro vlastní potřebu.  

Připravujeme program CESTA LABYRINTEM K RÁJI V SRDCI, kde budeme pracovat s uměleckými obrazy k tomuto tématu. 

Program bude v nabídce od druhé poloviny února 2023.  

OSOBNÍ ROZVOJ

K osobnímu rozvoji vedou různé cesty. Jednou z nich je seznámení se s "Knihou knih" a práce s jejími příběhy. Jsou nadčasové, naší kultuře vzdálené, ale mají v sobě moudro a děti i mladí lidé, se kterými jsme měli možnost programy vyzkoušet, byli při práci velmi aktivní a přemýšleli. A to je určitě cesta, která k osobnímu rozvoji patří. 

Doporučujeme programy o Bibli a s jejími texty:

Tyto a další série programů s biblickou tématikou jsou představené v sekci PÍSEMNÉ A UMĚLECKÉ PAMÁTKY

Tyto dva programy představují mladším žákům základní informace o vzniku Bible, její struktuře a smyslu. V hlavní části pak žáci pracují s vybraným příběhem, který vede k zamyšlení nad hodnotami lidského života. 

Prokliknutím obrázku se v novém okně zobrazí podrobný popis programu. 

Programy pro starší žáky základníc a středních škol je uvádějí do orientaci v Bibli a "zvou" k četbě jejích textů tím, že umožní snadnější orientaci v nich. 

Tyto dva programy nabídnou vzhled do Bible skrze postavu Ježíše, a to očima spisovatele slovenského původu Jaroslava Pelikana a malíře ruského židovského původu Marca Chagalla. 

Oba autoři neposkytují odborný výklad o Bibli, ale každý z nich se do ní "noří" svým způsobem, aby nabídl její souvislost se životem člověka. 

Pro předvelikonoční období nabízíme několik programů do školy nebo ve vybraných kostelích, kde představujeme ústřední biblický příběh a umučení a vzkříšení Ježíše, na který jsou navázány velikonoční tradice, ale který se především týká prakticky všech oblastí lidského života a hodnot, které jsou pro nás důležité.

Přehled najdete v sekci VELIKONOCE.