Strom života ve vitrážích Marca Chagalla

O programu

Program vychází z pěti vitráží Marca Chagalla z kostela Fraumünster ve švýcarském Zurichu. Jde o jeden z mnoha cyklů, které tento autor vytvořil v židovských synagogách a v křesťanských kostelích po celém světě. Vitráže představují Ježíše jako strom života. Všechny ostatní výjevy z dějin Izraele se k němu nějakým způsobem vztahují. Tyto souvislosti budou žáci hledat pomocí aktivního skládání obrazů a přiřazování textů, aby objevili bohatství života, které se autor snažil vyjádřit.

Lektoři programu:  

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • představit žákům poselství Velikonoc v kontextu s dalšími známými biblickými pasážemi, které výtvarně ztvárnil v cyklu vitráží židovský umělec Marc Chagall
 • prohloubit dovednost hledat a číst symboly z obrazů a interpretovat je ve světle vlastních zkušeností a pohledů

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu žáků (nebo skupinu do 30 žáků)
 • lektor používá dataprojektor
 • žáci mohou sedět v lavicích

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • bude doplněno

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis / Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis / Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

Významné dny: Velikonoce

Symboly: strom života a další symboly v obrazech Marca Chagalla

Tradice: Velikonoce

Použité metody:

 • k hledání záměru autora vitráží využíváme třídobou pedagogickou metodu (pozorování, asociace, vyjádření), jde zejména o hledání symbolů, jejich asociace s vybranými texty a hledání souvislostí, které chtěl autor vyjádřit
 • diskuse ve skupinách za účelem objevování dalších asociací s historickými událostmi v dějinách lidstva a vyjádření nadčasového poselství těchto vitráží 

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program nabízený od března 2019, dosud byl realizován pro jednu skupinu ze střední školy.