Co rozzlobilo Jonáše?

O programu

Program vychází z myšlenky, že co si v mládí člověk zamiluje, nebo co ho zaujme, přitahuje jeho pozornost zpravidla po celý život. Pro člověka by to měly být také knížky, které nenahraditelným způsobem přispívají k rozvíjení představivosti, myšlení, etických postojů, sociálního cítění a mnoha dalšího, co je v nás. Chceme proto dětem od počátku školní docházky nabídnout poznání Bible jako knihy knih, kterou čtou lidé na celém světě, neboť byla přeložena do více než dvou tisíc jazyků, a její příběh složený z mnoha malých příběhů, se dotýká života každého člověka. Děti budou naslouchat a pracovat s motivy příběhu Jonáše, kterého pohltila velká ryba.

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • představit žákům Bibli jako mimořádnou knihu, které se říká "Kniha knih"
 • na základě příběhu Jonáše, který byl pověřen splněním důležité mise, se zamýšlet nad hrdiny příběhů a hodnotami, které jsou pro člověka důležité

Praktické pokyny

 • program se může konat ve třídě nebo v sále v Jindřišské ulici 30 nebo v sále u sv. Ignáce na Karlově náměstí
 • program nevyžaduje zvláštní uspořádání třídy
 • žáci budou potřebovat pastelky a lepidlo

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň základní školy:

 • EV-3-1-06: využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Významné dny: březen - měsíc knihy; 23. dubna - Světový den knihy; 30. září - Den Bible

Symboly: velryba, bouře

Použité metody:

 • motivační písnička
 • rozhovor o knížkách
 • naslouchání textu
 • skládání a přiřazování obrázků
 • reflexe hrdiny vybraného příběhu

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen nově od roku 2019.