Škola hrou

O programu

Obecně prospěšná společnost SIRIRI pomáhá proměňovat život obyvatel Středoafrické republiky (SAR), aby mohli stát na vlastních nohou.

Aktivity a programy SIRIRI probouzejí a rozvíjejí v ČR smysl pro solidaritu, nelhostejnost k potřebným, vědomí globální společenské odpovědnosti v souvislosti se sociální nespravedlností ve světě.

Formou přednášek, přizpůsobených věku školáků, představitelé a dobrovolníci SIRIRI přiblíží žákům reálie této země a projekty, které tam realizuje. Představí svůj vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice, v rámci kterého frankofonní dobrovolníci učí používat místní učitele moderní pedagogické postupy. Součástí programu jsou i realizace a poskytnutí didaktických pomůcek středoafrickým žákům: slabikářů a čítanek v sangu pro první třídy, živé abecedy a také sady písmenek, které mohou vyrobit jejich čeští kamarádi. 

Lektoři:

Cíle programu:

  • poznávat nové země očima pracovníků charitativní organizace

Praktické pokyny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

  • cizí jazyk: reálie zemí příslušných jazykových oblastí
  • Člověk a jeho svět: výchova k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění společných úkolů; výchova k přirozenému vyjadařování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

Použité metody:

  • beseda s promítáním a diskusí

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabídnuty v cyklu Týden pro školy 2017, kdy se zúčastnily 2 třídy, a v Týdny pro školy 2018, kdy nabídku využily 3 třídy.