Velikonoční neděle v knižní malbě

O programu

K nejkrásnějším kulturním památkám v knižní tvorbě patří bezesporu biblické manuskripty. Jimi se nechaly inspirovat také sestry ze Smíchovského kláštera sv. Gabriela, které zde vytvořily na počátku 20. století jedinečný iluminovaný evangelistář ve stylu beuronské školy. Žáci se budou moci seznámit s kompozicí listu věnovaného největšímu křesťanskému svátku - Neděli Zmrtvýchvstání a objevovat jeho hlubokou a promyšlenou symboliku, která představuje velikonoční poselství originálním způsobem.

Lektoři programu: Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s uměním knižní malby vzdělaných řeholních sester z kláštera sv. Gabriela na Smíchově
 • nahlédnout se žáky na poselství Velikonoc skrze originální symbolickou malbu  beuronské školy inspirovanou egyptským uměním

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu 
 • lektor využívá promítání powerpointové prezentace

Didaktické poznámky

Souvislosti s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Gymnázia:

 • Dějepis / Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis / Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

Významné dny: program se vztahuje k hlavním křesťanským svátkům Velikonoce

Použité metody:

 • četba symboliky obrazů a jejich porovnávání a hledání souvislostí
 • vlastní výtvarná práce žáků

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program nabízený od roku 2019, nebyl dosud realizován.