Příběh Paládia země české

O programu 

Paládium země české je malý ochranný kovový reliéf dnes uchovávaný v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Jeho příběh souvisí s přijetím křesťanské víry rodinou Přemyslovců, se smrtí svatého Václava a s úctou zejména císaře Karla IV. ke svému předchůdci. Žáci se seznámí s tímto příběhem na základě vyprávění s obrazovým doprovodem. Aktivně se zapojí při skládání "cesty" tohoto slavného obrázku a v závěru budou objevovat smysl úcty, která je mu dodnes prokazována.

Lektoři:

  • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

  • seznámit žáky s příběhem obrázku, který nám dodnes zprostředkovává odkaz knížete Václava a některých jeho následovníků na českém trůnu, zejména císaře Karla IV.
  • přiblížit žákům význam posvěcených či posvátných předmětů v různých náboženstvích a pojmenovat rozdíly mezi nimi
  • objevovat s žáky smysl tradice uctívání některých obrazů, soch či míst

Praktické pokyny

  • program se může konat v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, nebo ve škole
  • lektor preferuje sezení v kruhu, kdy v jeho středu vzniká obraz cesty Paládia našimi dějinami; v určité části programu je třeba promítat fotografie dataprojektorem

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

  • bude doplněno

2. stupeň Základní školy:

  • bude doplněno

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

  • bude doplněno

Významné dny:  státní svátek 28. září Den české státnosti

Symboly: Paládium země české - ochranný obraz, jiné "ochranné" předměty

Tradice: vystavování a uctívání Paládia

Použité metody:  interaktivní vyprávění příběhu s jeho zobrazováním pomocí látkových šátků, fotografií a různých památných předmětů, diskuse se žáky, společné hledání smyslu

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabízen v rámci Týdne pro školy 2017. Zúčastnily se ho tři páté třídy.