11. 11. 1918 Ukončení Velké války

O programu

První světová válka byla ukončena 11. listopadu 1918. V tento listopadový den se slaví svátek svatého Martina, jehož jméno nese románská rotunda postavená v areálu Vyšehradu. Obě skutečnosti spojuje Martinova kariéra vojáka římské legie, kterou později opustil, aby se věnoval jinému způsobu života, který bude dávat jemu i lidem kolem sebe naději a radost ze života. Takovým místem má být i rotunda, do které zveme žáky k programu o události, jejíž důsledky lidstvu tyto hodnoty vzaly a ohrozily jejich prožívání i do budoucnosti.

Žáci se seznámí s některými změnami, které ve světě během první světové války a po ní nastaly (vznik nových států, ideologií, proměna ekonomiky, ztráta hodnot, na kterých byly budovány demokratické společnosti apod.) v kontextu zkušeností, které samy mají, a mohou diskutovat o pozitivních a negativních aspektech těchto změn. V závěru programu mohou vzpomenout na oběti první světové války, které se týkají většiny rodin v naší zemi, a uctít jejich památku chvilkou ticha. 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • Představit (či rozšířit) základní informace o první světové válce Představit (či rozšířit) základní informace o první světové válce.
 • Poukázat na dalekosáhlé změny ve světě, které vnímáme až do dnes.

Zvláštnosti programu:

 • možnost navštívit běžně nepřístupné prostory rotundy sv. Martina na Vyšehradě
 • setkání s novými souvislostmi ohledně první světové války

Praktické pokyny

 • sraz před vchodem do rotundy sv. Martina na Vyšehradě
 • program je poskytován ZDARMA
 • v rotundě je možné v zimních měsících přitopit, přesto je dobré počítat s tím, že je v rotundě chladno
 • do rotundy se vejde pouze jedna třída žáků (do 30 žáků)
 • v rotundě je třeba chovat se klidně

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Významné dny: 11. 11. - Den veteránů

Symboly: vlčí mák

Použité metody: 

 • během programu zapojujeme aktivně žáky, aby přemýšleli, co o daném tématu vědí a aby své vědomosti uplatnili při porozumění uměleckého vyjádření historických událostí a dobových plakátů 
 • žáci pracují s otázkou pozitivních a negativních následků první světové války a seznámí se s dobovou propagandou a podobou vlastenectví v různých zemích

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na podzim 2018 u příležitosti výročí 100 let od ukončení 1. světové války. Byl realizován pro 6 skupin ze základních škol.