"Dušičky" aneb o hodnotě lidského života
a vzpomínce na zemřelé 

Úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury a součástí naší tradice a dávné historie. Program přibližuje smysl křesťanského svátku, který je v občanském kalendáři pojmenován jako "Památka zesnulých" nazývaný mezi lidmi spíše "Dušičky". V období kolem 2. listopadu lidé zvlášť pamatují na své blízké, kteří již zemřeli. Navštěvují hroby svých příbuzných, čistí je, zdobí a rozsvěcují svíčky. S touto zkušeností se mohli žáci již setkat. Na tuto tradici navazují otázky spojené s památkou na zemřelé: jak žije ve vzpomínkách lidí a proč je důležité, abychom vzpomínali. 

Lektoři programu: 

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • prožít se žáky v prostředí kostela zastavení se vzpomínkou na zemřelé, kterých si vážili a byli jim blízcí
 • zastavit se u symbolů, které odkazují na naději na smysl lidského života 

Praktické pokyny

 • sraz s lektorem je před hlavním vchodem kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí (nebo před kostelem, ve kterém se má program konat, pokud je to domluveno předem)
 • žáci nepotřebují žádné pomůcky, prosíme o upozornění, aby si chlapci sundali pokrývku hlavy a všechny děti se chovaly v kostele tiše, protože kostel je otevřený i pro veřejnost a v lavicích bývají lidé, kteří se zde modlí nebo prožívají klidnou atmosféru kostela
 • program poskytujeme ZDARMA
 • v případě, že se na program nemůžete dostavit včas, upozorněte lektora smskou na číslo, které dostanete předem e-mailem od koordinátorky programu

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

 • bude doplněno

Významné dny: 2. 11. Památka zesnulých, 1. 11. Všech svatých; 31. 10. Halloween

Symboly: voda, světlo, hostina

Tradice: návštěvy hrobů příbuzných; halloweenské hry

Použité metody:

 • asociační cvičení - symboly v životě a v kostele
 • diskuze
 • práce s textem 
 • práce s výtvarným dílem 

Výstupy a zkušenosti

Ve školním roce 2018-2019 se program uskutečnil ve dnech 31. 10. až 2. 11. Konaly se dva programy ve škole a osm programů v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. V listopadu 2022 se v kostele sv. Ignáce uskutečnil další program pro základní školu.