Spolu-vyprávění biblických příběhů

Pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy tvůrčích prožitkových metod, včetně příslušné metodiky vyprávění příběhů, a chtějí živě vyprávět příběhy z Bible. 

Vzdělávací program rozvíjí pedagogické dovednosti kreativního a názorného vyprávění příběhů dětem předškolního a mladšího školního věku při jejich aktivním zapojení. Program je zároveň specificky zaměřen na vyprávění biblických příběhů v souvislosti širšího literárního a kulturního vzdělávání dětí.

Jako specificky zaměřený program se zabývá kritérii výběru vhodného biblického textu a následně jeho literárnímu rozboru a způsobem zpracování pro převyprávění dětem. Při vlastním vyprávění aplikuje metody prožitkové pedagogiky celistvé výchovy ve smyslu aktivace dětí v jejich účasti na vytváření dějiště, vyjadřování pocitů postav nebo při hledání asociačních a aktualizujících prvků příběhu. Vzdělávací program představuje také způsoby použití vhodného didaktického materiálu k vyjádření podstatných prvků příběhu.

Program nabídne dvě ukázky vyprávění příběhu ze Starého a z Nového zákona a dva workshopy, při kterých si účastníci vyzkouší práci s biblickým textem a připraví si vyprávění biblického příběhu podle vlastní volby. Součástí programu je společná diskuze s výměnou zkušeností mezi účastníky. 


Při volbě příběhů seminář vychází ze souvislostí s roční dobou, blízkými svátky a potřebami konkrétní skupiny pedagogů podle jejich preferencí.


TERMÍNY:

1. část: Po 22. 4. 2024; 2. část: Po 6. 5. 2024 

(s ukázkami vyprávění příběhů ze SZ i NZ podle blízkých liturgických svátků )

1. část: Po 20. 1. 2025; 2. část: Po 3. 2. 2025

(s ukázkami vyprávění příběhů ze SZ i NZ podle blízkých liturgických svátků ) 

LEKTORKY: 

 • PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.
 • Mgr. Eliška Vrbová

TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 1. části semináře: 

16:00 — 17:30

 • Zařazení biblických příběhů do literárního a kulturního vzdělávání dětí, včetně kritérií výběru vhodného textu  (1 vyučovací hodina)
 • Způsob práce s biblickým textem, zaměřený na přípravu pro jeho vyprávění metodami prožitkové pedagogiky celistvé výchovy (1 vyučovací hodina)

18:00 — 19:30

 • Ukázka 1: didaktická jednotka s vloženým vyprávěním starozákonního biblického příběhu (1 vyučovací hodina)
 • První workshop: práce s textem zvoleného biblického příběhu pro jeho vyprávění (1 vyučovací hodina)

TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 2. části semináře:

16:00 - 17:30

 • Ukázka 2: didaktická jednotka s vloženým vyprávěním novozákonního biblického příběhu (1 vyučovací hodina)
 • Druhý workshop: příprava vlastního vyprávění biblického příběhu, včetně volby didaktického materiálu a pomůcek (1 vyučovací hodina)

18:00 - 19:30

 • Představení konceptů vyprávění účastníků semináře, popř. provedení jednoho společného projektu (1 vyučovací hodina)
 • Závěrečná diskuze (1 vyučovací hodiny)

PRAKTICKÉ POKYNY:

 • Poplatek za kurz činí 250 Kč na osobu. Účastníkům bude vystavena faktura na základě zaslané přihlášky.
 • Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem obratem.
 • V případě, že se nenaplní minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a účastníci budou informováni e-mailem.
 • Pedagogické centrum sídlí na faře naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské 30. Zvoňte na zvonek PEDAGOGICKÉ CENTRUM. 
 • Osobní údaje potřebné na vydání osvědčení uvedou účastníci na místě.
 • Při větším počtu zájemců se lze domluvit i na jiném místě a datu konání.