Tvorba projektů hodnotové výchovy 
užitím přírodnin a symbolů

Pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod a chtějí tvořit vlastní programy pro děti. 

Vzdělávací program se zaměřuje na tvorbu výukových projektů pro děti předškolního a mladšího školního věku, rozvíjející jejich hodnotovou výchovu. Vychází z aplikace metod prožitkové pedagogiky celistvé výchovy, orientované na odhalování hlubšího smyslu skutečností cestou od smyslového vnímání k tvorbě asociací a práci se symbolickým vyjádřením. Výsledné výukové projekty dětem pomohou k poznávání a osvojování si elementárních lidských hodnot.

Program obsahuje seznámení se základními teoretickými zásadami a postupy při vytváření odpovídajících výukových projektů, vhodné ukázky, společnou práci na vlastních projektech a diskuzi s výměnou zkušeností mezi účastníky.

Při volbě témat výukových projektů seminář vychází ze souvislostí s roční dobou, blízkými svátky a potřebami konkrétní skupiny pedagogů podle jejich preferencí.


TERMÍNY: 1. část: Po 21. 10. 2024; 2. část: Po 4. 11. 2024 

LEKTORKY: 

 • PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.
 • Mgr. Eliška Vrbová

TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 1. části semináře: 

16:00 — 17:30

 • Úvod: Seznámení s potřebami účastníků kurzu 
 • Problematika hodnotové výchovy dítěte v předškolním a mladším školním věku a možné tematické projekty
 • Základní způsoby a principy práce v rámci prožitkové pedagogiky celistvé výchovy
 • Základní stavba didaktické jednotky a její užití při tvorbě projektů

18:00 — 19:30

 • Ukázky didaktických jednotek v kontextu tematicky zaměřeného projektu
 • První workshop konkrétních projektů podle potřeb konkrétní skupiny pedagogů
 • Následná reflexe společné práce 


TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 2. části semináře:

16:00 - 17:30

 • Ukázka k tvorbě tematického projektu
 • Druhý workshop konkrétních projektů podle potřeb konkrétní skupiny pedagogů

18:00 - 19:30

 • Představení nebo společné provedení části konkrétního tematicky zaměřeného projektu
 • Následná reflexe společné práce a závěrečná diskuze

PRAKTICKÉ POKYNY:

 • Poplatek za kurz činí 250 Kč na osobu. Účastníkům bude vystavena faktura na základě zaslané přihlášky po první části kurzu.
 • Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem obratem.
 • V případě, že se nenaplní minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a zájemci o tom budou informováni e-mailem.
 • Pedagogické centrum sídlí na faře naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty  v Jindřišské 30. Zvoňte na zvonek PEDAGOGICKÉ CENTRUM. 
 • Osobní údaje potřebné pro vydání osvědčení uvedou účastníci na místě.
 • Při větším počtu zájemců se lze domluvit i na jiném místě a datu konání.