Tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů

Pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol

Vzdělávací program se zaměřuje na tvorbu výukových projektů pro děti předškolního a mladšího školního věku, rozvíjející jejich hodnotovou výchovu. Vychází z aplikace metod prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta, orientované na odhalování hlubšího smyslu skutečností cestou od smyslového vnímání k tvorbě asociací a práci se symbolickým vyjádřením. Výsledné výukové projekty dětem pomohou k poznávání a osvojování si elementárních lidských hodnot.

Program obsahuje seznámení se základními teoretickými zásadami a postupy při vytváření odpovídajících výukových projektů, vhodné ukázky, společnou práci na vlastních projektech a diskuzi s výměnou zkušeností mezi účastníky.

Při volbě témat výukových projektů seminář vychází ze souvislostí s roční dobou, blízkými svátky a potřebami konkrétní skupiny pedagogů podle jejich preferencí.


TERMÍNY:

1. část

pondělí 21. října

2. část

pondělí 11. listopadu

LEKTORKA: 

 • PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.

TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 1. části semináře: 

16:00 — 17:30

 • Úvod: Seznámení s potřebami účastníků kurzu a s problematikou hodnotové výchovy dítěte v předškolním a mladším školním věku (1 vyučovací hodina)
 • Základní způsoby a principy práce v rámci prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta; základní stavba didaktické jednotky (1 vyučovací hodina)

18:00 — 19:30

 • Ukázky k tvorbě první části didaktické jednotky (1 vyučovací hodina) 
 • První workshop (1 vyučovací hodina)


TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 2. části semináře:

16:00 - 17:30

 • Ukázky k tvorbě druhé části didaktické jednotky (1 vyučovací hodina)
 • Druhý workshop (1 vyučovací hodina)

18:00 - 19:30

 • Představení nebo společné provedení konkrétního projektu (1 vyučovací hodina)
 • Závěrečná diskuze (1 vyučovací hodina)

PRAKTICKÉ POKYNY:

 • Poplatek za kurz činí 250 Kč na osobu. Účastníkům bude vystavena faktura na základě zaslané přihlášky.
 • Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem obratem.
 • V případě, že se nenaplní minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a účastníci budou informováni e-mailem.
 • Pedagogické centrum sídlí na faře naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské 30. Zvoňte na zvonek PEDAGOGICKÉ CENTRUM. 
 • Osobní údaje potřebné na vydání osvědčení uvedou účastníci na místě.
 • Při větším počtu zájemců se lze domluvit i na jiném místě a datu konání.