Tvořivá meditativní práce s biblickými texty

Pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy tvůrčích prožitkových metod a chtějí je užít pro meditativní práci s biblickými texty s dětmi (a případně i s dospělými).

Vzdělávací program seznamuje s možnostmi rozvíjení meditativních tvůrčích činností u dětí předškolního a mladšího školního věku a jejich schopností vyjádření vnitřních obrazů a zkušeností. Nabízí prostředky pro výchovu vnitřní vnímavosti, soustředěnosti a ztišení při použití přírodních a textilních materiálů, popř. i akustického vyjádření ve spojení s vhodně volenými biblickými poetickými texty.

Jako specificky zaměřený program se teoreticky zabývá kritérii výběru vhodného biblického textu v souvislosti širšího literárního a kulturního vzdělávání dětí. Při vlastní tvořivé meditativní práci jsou aplikovány metody prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta s využitím různorodého didaktického materiálu k vyjádření metaforických obrazů. Seminář poskytne účastníkům jak základní teoretický úvod, tak praktické ukázky. 


TERMÍN:

Pondělí 24. 2. 2025 16:00-19:30

LEKTORKY: 

 • PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.
 • Mgr. Eliška Vrbová

TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ SEMINÁŘE: 

16:00 — 17:30

 • Úvod: Vnitřní obrazotvornost a tvořivá soustředěnost dětí; výběr vhodných biblických textů pro meditativní činnosti (1 vyučovací hodina) 
 • Způsob práce s biblickým textem a jeho symbolikou, včetně její vizualizace, popř. použití akustické a další vjemové reprezentace; propojení s metodami prožitkové pedagogiky celistvé výchovy (1 vyučovací hodina) 

18:00 — 19:30

 • Představení konkrétních ukázek tvořivé meditativní práce s biblickými texty; následná diskuze (2 vyučovací hodiny) 

PRAKTICKÉ POKYNY:

 • Poplatek za kurz činí 150 Kč na osobu. Účastníkům bude vystavena faktura na základě zaslané přihlášky.
 • Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem obratem.
 • V případě, že se nenaplní minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a účastníci budou informováni e-mailem.
 • Pedagogické centrum sídlí na faře naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské 30. Zvoňte na zvonek PEDAGOGICKÉ CENTRUM. 
 • Osobní údaje potřebné na vydání osvědčení uvedou účastníci na místě.
 • Při větším počtu zájemců se lze domluvit i na jiném místě a datu konání.