Setři slzu z očí

Pláč je přirozenou reakcí organismu na prožívaný smutek a má pro člověka léčivé účinky. Lidé ale na něj reagují různě. Někteří se za něj stydí, jiní ho plačícím vyčítají, posmívají se jim, nebo s nimi naopak soucítí a dokáží je podpořit. Program poskytuje dětem možnost hovořit o těchto zkušenostech a zamýšlet se nad nimi, aby si k nim posílili nebo vytvořili nový postoj. Budeme řešit nejen různé situace a učit se o nich diskutovat, ale také hledat různé cesty ke zvládání smutných situací. Hodina končí společným zpěvem známé písničky.

Zdrojem programu je cyklus učebnic My jsme svět vydaných Školou Cyril Mooney (www.skola-cyril.cz).

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • vytvořit dětem prostor pro reflexi smutných situací a hledání cest ke vzájemné podpoře a pomoci
 • uvědomit si hodnotu pláče a hodnotu přítomnosti kamarádů a jiných blízkých lidí, kteří dokáží najít i ve smutku cestu k naději
 • představit dětem smysl tzv. postní doby před Velikonocemi, která je určena k odhalení svých masek a obnově vztahů k druhým lidem

Praktické pokyny

 • program se může konat ve třídě nebo v sále Pedagogického centra či v jiných prostorách
 • žáci mohou sedět v lavicích, budou v průběhu tvořit skupiny  a pohybovat se
 • je třeba mít přístup k interaktivní tabuli nebo jinému zařízení, kde je možné přehrát písničku v mp3

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

 • EV-3-1-04: zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjadřování soucitu, zájem o spolužáky

 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů 

 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách  

Významné dny: Světový den nemocných (11. 2.) 

Symboly: slza

Použité metody: 

 • komunikace ve skupinách
 • dramatizace
 • hudební ukázky, zpěv
 • výroky slavných

Výstupy a zkušenosti

Program je poprvé nabízen na jaře 2020.