Příběh sv. Barbory o lásce, touze a naději

O programu

Královský kostel, postavený za císaře Karla IV., zasvěcený německému panovníkovi a pozdějšímu císaři Svaté říše římské Jindřichu II. a jeho manželce Kunhutě. Svědčí o tom, že křesťané věří v jiné království, než je pozemské. Jde o království Boží, které se vyznačuje tím, po čem lidé touží a v co doufají, že v životě naleznou: o lásce, která překonává tmu, zimu, smrt, bolest a jiné zlo. 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • představit žákům osobu svaté Barbory, význam kostela, jeho historii a krátké představení jednotlivých prvků v něm (výzdoba, vybavení apod.)

Praktické pokyny

 • setkání před vchodem do kostela sv. Jindřicha v Jindřišské ulici

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • D-9-3-03: demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
 • EV-9-1-08: Analyzuje etické aspekty různých životních situací

Významné dny: 4. 12.

Symboly: kalich, věž, peníze

Tradice: svátek sv. Barbory, řezání barborek 

Použité metody: 

 • práce ve skupinách
 • práce s textem
 • práce s uměleckými obrazy a památkami
 • přiřazovací metody
 • asociační metody

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen v prosinci 2017 a 2018, zúčastnilo se ho celkem 11 skupin ze základních a středních škol.