Laskavec

O programu

Laskavec je velmi nenáročná a zároveň výživná rostlina, o jejíchž účincích věděli již staří indiáni. Stejně tak i laskavost, na kterou název rostliny odkazuje a kterou jinému člověku projevíme, může být velmi nenáročná na uskutečnění a zároveň přitom způsobit velkou radost a dobro. Během programu budou žáci spoluvytvářet příběh o laskavci a na jeho
základě se zamyslí, co může být jejich laskavcem, který by chtěli dostat, nebo který by mohli dát někomu jinému a šířit ho ve svém okolí.

Program byl vytvořen Školou Cyril Mooney a je převzat ze série učebnic My jsme svět. Poznámka: o škole Cyril Mooney viz www.skolacyril.cz 

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová
Cíle programu: 
 • umožnit žákům zamyslet se nad slovem laskavost a jeho konkrétní podobou ve svých životech a sdílet své nápady s ostatními
 • dát žákům možnost individuálně uvažovat nad tím, jaké laskavosti mohou oni sami dávat dál

Praktické pokyny

 • program je možné realizovat v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, nebo ve třídě podle domluvy

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 • EV-3-1-04: zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjadřování soucitu, zájem o spolužáky 
 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • V oblasti Osobnostní a sociální výchovy: rozvíjet schopnost žáků vnímat symboly a symbolicky zobrazovat "neviditelné" skutečnosti

 • inspirovat žáky k aktivnímu postoji k sebepoznávání a seberozvíjení v oblasti mezilidských vztahů; tj. k přijetí zodpovědnosti za kvalitu vztahů, v nichž žijí, a k poznání možností, jak ke zvýšení jejich kvality aktivně přispět

Významné dny: Světový den laskavosti 13.11.

Symboly: laskavec

Použité metody: 

 • Práce ve skupinách
 • Vymýšlení pokračování příběhu

 • Diskuze

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen nově od února 2020.