My jsme svět

Program vychází ze světoznámé písně We are the world, kterou nazpívalo několik desítek známých zpěváků z iniciativy Michaela Jacksona v 80. letech minulého století. Umělci touto písní reagovali na hladomor, který sužoval obyvatele Afriky. Jednalo se o jednu z nejznámějších výzev ke světové solidaritě, protože jsme všichni součástí jednoho světa. Svět se od 80. let proměnil, ale nedokáže se zbavit problémů, jejichž řešení vyžaduje zájem a solidaritu lidí.  

Program byl vytvořen Školou Cyril Mooney a je převzat ze série učebnic My jsme svět. Poznámka: o škole Cyril Mooney viz www.skolacyril.cz

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • zamýšlet se se žáky nad texty písní, které volají lidi ke všímavosti, angažovanosti
  a k zodpovědnosti
 • pomoci žákům zaujmout vlastní postoj k lidem blízkým i vzdáleným na základě vědomí potřeby vzájemné solidarity

Praktické pokyny

 • program probíhá ve třídě nebo v sále Pedagogického centra nebo v jiné místnosti
 • žáci sedí u stolků/lavic, kde budou pracovat ve skupinách
 • je třeba technické zařízení k přehrání písně z youtube (interaktivní tabule nebo počítač s reproduktory)
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ: 

 • ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 • EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
 • EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení

Významné dny:  Mezinárodní den míru (21. 9.), Mezinárodní den lidské solidarity (20. 12. od roku 2005, OSN); Den Afriky (25. 5. od roku 1963)

Symboly: děláme něco společně ve prospěch potřebných

Tradice: slavení mezinárodních dnů, které připomínají, že jsme součástí jednoho světa

Použité metody: 

 • poslech písně, práce s textem
 • práce ve skupinách, diskuse

Výstupy a zkušenosti

Program bude poprvé nabízen od února 2020.