Hrdinové ve velikonočních příbězích

O programu

Velikonoční příběh inspiroval umělce z řad spisovatelů a filmových tvůrců i autorů počítačových či společenských her, kteří vytvořili řadu postav i příběhů s podobnými hodnotami. Silnou myšlenkou těchto příběhů je spojení lidí a jiných tvorů k záchraně světa či své země. V programu ukážeme žákům velikonoční příběh z této perspektivy. Budeme mezi jeho aktéry objevovat ty, kteří porozuměli myšlence vystavět nový svět na hodnotách vycházejících z lásky k druhým a ke světu, v němž žijeme.  

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • objevit hlavní postavy velikonočního příběhu
 • dokázat formulovat jejich přínos v souvislosti trvalých a i dnes aktuálních hodnot

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu
 • lektor využívá promítání obrázků na interaktivní tabuli
 • žáci mohou sedět v lavicích, potřebují psací potřeby
 • program může být využit v rámci projektového vyučování se zaměřením na postoje a hodnoty literárních postav

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP pro 1. stupeň ZŠ:

 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • EV-9-1-08: Analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • seznámení se s kulturami jiných národů a etnik, jejich akceptování

Významné dny: Velikonoce

Použité metody:

 • asociační cvičení
 • četba literárního textu, naslouchání biblickému textu, porovnávání
 • skupinová práce žáků, tvorba plakátu nebo jiné formy výstupu

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na jaře 2019, zúčastnilo se ho dosud 8 skupin ze základních škol.